Announcements

Thông báo tới toàn thể SV các khóa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tới toàn thể SV các khóa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 8:43 AM
 

Hiện nay có một đối tượng tự xưng tên là Quang, làm việc tại Trung tâm đào tạo lái xe gọi điện và gửi email làm phiền (vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, kể cả 11h đêm) đến lớp trưởng, lớp phó các lớp sinh viên với nội dung là Trung tâm đã liên hệ và hợp tác với thầy cô giáo Trường ĐH Hà Nội để đào tạo lái xe và yêu cầu sinh viên lập danh sách điện thoại, email của lớp và đăng ký học lái xe, kèm theo nộp học phí gửi về Trung tâm.
Việc này đã được sinh viên phản ảnh và búc xúc vì bị gọi điện làm phiền liên tục. Phòng Công tác Sinh viên xác nhận là không biết người nào tên là Quang theo thông tin phản ánh của sinh viên nêu trên.
Phòng CTSV đề nghị các khoa thông báo để sinh viên được biết.