Announcements

Bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (ban hành kèm theo Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (ban hành kèm theo Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 24 August 2016, 1:50 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.