Announcements

Danh sách sinh viên K15 (update 23.9.2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách sinh viên K15 (update 23.9.2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 23 September 2016, 4:42 PM
 

Update sinh viên Bảo lưu: Lưu Thị Vân Anh lớp 4C15

Update sinh viên mới qua IELTS ngày 6.9.2016

Gửi các em sinh viên,


Trong file đính kèm là danh sách sinh viên K15 lên chuyên ngành. Có thắc mắc gì các em lên VPK p.210 nhà C, và truy cập vào web khoa thường xuyên để cập nhật thời khóa biểu, dánh sách sinh viên và các thông tin khác.


Regards

HoaHTK