Announcements

Danh sách SV được duyệt thi sớm để xét TN đợt 2 (tháng 12/2015)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Danh sách SV được duyệt thi sớm để xét TN đợt 2 (tháng 12/2015)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 17 November 2015, 3:11 PM
 

Danh sách SV được duyệt thi sớm các môn để xét TN đợt 2 (tháng 12/2015) như sau:

+ Môn ISD (làm project):

1. Lê Khả Nội 3C11

2. Đào Phùng Nhân 6C11

3. Nguyễn Tiến Kha 1C11

4. Lý Quang Sáng 6C11

5. Nguyễn Khánh Duy 3C11

6. Bùi Thế Nam 3C11

7. Đỗ Kì Phương 1C11

8. Vũ Ngọc Cường 2C11

9. Đặng Huỳnh Nam 1C11

10. Nguyễn Trung Đức 1C11

+ Môn POS (thi viết):

1. Bùi Như Quỳnh 5C11

+ Môn SAD (làm project):

1. Nguyễn Sơn Tùng 1C10 

 

Các SV khác đã nộp đơn nhưng không có tên trong danh sách trên do nợ trên 02 môn nên không được xét thi sớm.

Đề nghị SV liên hệ trực tiếp với GV môn học để được sắp xếp lịch thi.