Announcements

Thông báo v/v cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 8 September 2016, 9:28 AM
 

Đề nghị 5 SV đã được cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015-2016 nộp hồ sơ xin cấp tiếp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 gồm:

1. Thư cảm ơn (nộp bản cứng, đánh máy) nộp về VPK trước 9h sáng ngày 12/9/2016.

2. Gửi thư cảm ơn cho nhà tài trợ VNHELP theo địa chỉ: ngot@vnhelp.org theo tiêu đề như yêu cầu.

Thời hạn: trước 16h chiều ngày 8/9/2016.