Announcements

Thông báo về Quy chế đào tạo ĐH hệ CQ của trường ĐH Hà Nội

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về Quy chế đào tạo ĐH hệ CQ của trường ĐH Hà Nội
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 21 September 2016, 1:51 PM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.