Announcements

Thông báo chuyển phòng học môn AIW (cô Tranglt) ngày 10/10/2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo chuyển phòng học môn AIW (cô Tranglt) ngày 10/10/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 7 October 2016, 4:10 PM
 

Thông báo chuyển phòng học môn AIW (cô Tranglt) ngày 10/10/2016: do nhà trường cần sử dụng P. 901C để tổ chức Hội thảo vào buổi chiều ngày 10/10/2016 nên 2 lớp AIW ca1, ca 2 buổi chiều ngày 10/10/2016 chuyển sang học tạm tại P.501 nhà B.