Announcements

Thông báo phòng học học lại môn ISD

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo phòng học học lại môn ISD
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 7 October 2016, 4:27 PM
 

Thông báo v/v học lại môn ISD: môn ISD học lại tại P.212C từ 8/10/2016.