Announcements

Thông báo v/v tổ chức buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 (01, 15, 29/10, 12/11/2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tổ chức buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 (01, 15, 29/10, 12/11/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 12 October 2016, 8:37 AM
 

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Khoa, Khoa sẽ tổ chức buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15, bắt đầu từ 8h45 sáng thứ 7 các ngày 01, 15, 29/10/2016, 12/11/2016 tại Hội trường lớn. Thành phần tham dự gồm BCN Khoa, các chuyên gia, nhà tuyển dụng, cựu SV của Khoa tới chia sẻ trực tiếp về các công việc liên quan tới ngành CNTT (nhu cầu thị trường, yêu cầu đối với ứng viên khi xin việc...). Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp SV có định hướng đúng đắn về nghề nghiệp của bản thân sau khi ra trường, do đó, đề nghị toàn bộ SV các khóa tham dự đầy đủ hoạt động này.
Lưu ý: 
- Điểm danh đối với K13 được tính vào môn ISD, K14 tính vào môn SAD, K15 tính vào môn PCP.
- Đối với các lớp học lại có lịch học trùng vào các buổi workshop thì SV được nghỉ học để tham gia hoạt động này, lịch học lại của từng môn được kéo dài tương ứng với số buổi trùng với buổi workshop.