Announcements

Thông báo v/v đối chiếu danh sách SV còn nợ học phí tính đến tháng 10/2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đối chiếu danh sách SV còn nợ học phí tính đến tháng 10/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 13 October 2016, 1:32 PM
 

Đề nghị các SV còn nợ học phí trong danh sách đính kèm khẩn trương xuống làm việc với P.TCKT về vấn đề học phí trước 16h chiều thứ 6, ngày 14/10/2016.