Announcements

Thông báo nghỉ học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG (thứ 7, 22/10/2016)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo nghỉ học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG (thứ 7, 22/10/2016)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 21 October 2016, 4:03 PM
 

Thông báo nghỉ học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG: SV học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG vào sáng và chiều ngày thứ 7 (22/10/2016) được nghỉ do các thầy cô bận chấm thi sản phẩm IT nhân sự kiện thành lập Khoa.