Announcements

Thông báo lịch thuyết trình sản phẩm tham dự cuộc thi IT nhân sự kiện thành lập Khoa

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thuyết trình sản phẩm tham dự cuộc thi IT nhân sự kiện thành lập Khoa
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 21 October 2016, 4:22 PM
 

Lịch thuyết trình sản phẩm tham dự cuộc thi IT nhân sự kiện thành lập Khoa như sau:

1. Thời gian: 9h sáng thứ 7, ngày 22/10/2016

2. Địa điểm: P.416C

Mỗi nhóm có 15 phút để demo sản phẩm và thuyết trình, hỏi đáp với BTC.