Announcements

Thông báo v/v hoãn buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v hoãn buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 28 October 2016, 8:57 AM
 

Thông báo v/v hoãn buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016:
Buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016 được tạm hoãn sang buổi khác, Khoa sẽ có thông báo lịch sau.
Các lớp học lại vẫn học như bình thường.