Announcements

Thông báo v/v tham dự workshop hướng nghiệp vào 9h sáng thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Hội trường lớn

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v tham dự workshop hướng nghiệp vào 9h sáng thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Hội trường lớn
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 2 November 2016, 8:12 AM
 

Thông báo v/v tham dự workshop hướng nghiệp vào 9h sáng thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Hội trường lớn:
Buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 05/11/2016 được tổ chức vào lúc 9h sáng tại Hội trường lớn, đề nghị SV các khóa đi học đầy đủ, đúng giờ.
SV các lớp học lại buổi sáng được nghỉ.