Announcements

Thông báo v/v thay đổi phòng học

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thay đổi phòng học
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 2 November 2016, 8:27 AM
 

Thông báo v/v thay đổi phòng học như sau:

1. Lớp AIW chiều thứ 2 hàng tuần tại P.901C chuyển sang học tại P.802C từ thứ 2,  ngày 07/11/2016.

2. Lớp học lại SEG sáng thứ 7, ngày 19/11/2016 chuyển tạm sang học tại P. 702C, các tuần sau đó vẫn học tại P.714C