Announcements

Hướng dẫn thủ tục xin miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016

 
 
Picture of Admin User
Hướng dẫn thủ tục xin miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016
by Admin User - Tuesday, 27 October 2015, 4:59 PM
 

Để đảm bảo quyền lợi và chế độ chính sách cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Trường ĐH Hà Nội có công văn hướng dẫn về việc làm hồ sơ, thủ tục xin miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016. Đề nghị sinh viên thuộc nhóm đối tượng được miễn, giảm học phí khẩn trương hoàn thành hồ sơ xin miễn giảm cho học kỳ I năm học 2015 - 2016.

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 01/9 - 15/9/2015.

Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, phòng 102 nhà B.

Liên hệ: Chị Trần Thị Quỳnh Phương, điện thoại 0435430506.

Xem nội dung công văn hướng dẫn trong file gửi kèm.