Announcements

Điểm giữa kì và lịch thi hết môn ISD (lớp học lại)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Điểm giữa kì và lịch thi hết môn ISD (lớp học lại)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 November 2016, 10:14 AM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm. Mọi thắc mắc đề nghị email trực tiếp cho giáo viên.

Lịch thi hết môn: 12h30 chiều thứ Tư, ngày 23/11/2016 (phòng thi sẽ được thông báo sau)