Announcements

Lịch thi hết môn ISD (lớp học lại)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Lịch thi hết môn ISD (lớp học lại)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 21 November 2016, 1:51 PM
 

Lịch thi hết môn ISD (lớp học lại): 12h30 chiều thứ Tư, ngày 23/11/2016 tại P.705C