Announcements

Thông báo v/v thi lại môn ISD (lớp học lại)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v thi lại môn ISD (lớp học lại)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 29 November 2016, 1:52 PM
 

Thông báo v/v thi lại môn ISD (lớp học lại): 

1. Thời gian: 14h chiều thứ Ba, ngày 06/12/2016

2. Địa điểm: 212C

Điểm thi hết môn xin mời xem file đính kèm