Announcements

Thông báo v/v đăng kí BHYT năm 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đăng kí BHYT năm 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 29 November 2016, 4:06 PM
 

Phòng CTSV gửi văn bản hướng dẫn và mẫu đăng kí BHYT năm 2017. Đề nghị lớp trưởng các lớp khóa 2013,2014,2015 thực hiện theo quy định (file đính kèm).