Announcements

Thông báo v/v đổi phòng học (tạm thời)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v đổi phòng học (tạm thời)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 1 December 2016, 7:57 AM
 

Thông báo v/v đổi phòng học (tạm thời): 

1. Lớp NSE ca 1, chiều thứ 7, ngày 03/12/2016 học tại phòng 712C chuyển sang P.801C

2. Lớp NSE ca 1, chiều thứ 7, ngày 10/12/2016 học tại phòng 712C chuyển sang P.801C