Announcements

Thông báo về việc tổ chức chương trình "Mind Education"

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc tổ chức chương trình "Mind Education"
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 5 December 2016, 5:51 PM
 

Thông báo về việc tổ chức chương trình "Mind Education" được Nhà trường phối hợp với Hiệp hội thanh niên thế giới tổ chức sẽ diến ra vào:
Thời gian: Thứ 4, cả ngày 07 tháng 12 năm 2016
Địa điểm: Hội trường lớn Trường Đại học Hà Nội
Thành phần tham dự (bắt buộc):
- Ban cán sự lớp các khóa 2013,2014, 2015, 2016
- Bí thư chi đoàn, Chủ tịch chi hội sinh viên