Announcements

Thông báo điểm thi môn Algebra (lớp học lại) và lịch nộp tiền thi lại

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo điểm thi môn Algebra (lớp học lại) và lịch nộp tiền thi lại
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 6 December 2016, 10:38 AM
 

Thông báo nộp tiền thi lại ISD, Algebra: 

- ISD: trước 11h sáng thứ Ba, ngày 06/12/2016

Lịch thi lại: 14h chiều thứ Ba, ngày 06/12/2016 tại P. 212C


- Algebra: trước 16h chiều thứ 4, ngày 07/12/2016 

Lịch thi lại Algebra: 8h30 sáng thứ Năm, ngày 08/12/2016 tại P.210C

Điểm thi hết môn xin mời xem file đính kèm.