Announcements

Thông báo v/v điểm rèn luyện của sinh viên K13, 14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v điểm rèn luyện của sinh viên K13, 14
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 6 December 2016, 11:50 AM
 

Sinh viên K13, K14 kiểm tra thông tin về điểm rèn luyện ở file đính kèm. Nếu có thắc mắc gì về điểm các em liên hệ văn phòng khoa phòng 210 nhà C.