Announcements

Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 12-2016

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 12-2016
by Phương Hoàng Việt - Friday, 9 December 2016, 9:47 AM
 

Gửi các sinh viên xét tốt nghiệp tháng 12-2016:

Các em kiểm tra lại điểm của mình qua tài khoản tại cổng thông tin đào tạo. Nếu có thiếu sót hay sai về điểm số, các em vui lòng liên hệ với văn phòng khoa P.210C.

Thân ái.