Announcements

Thông báo v/v sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
by Phương Hoàng Việt - Friday, 9 December 2016, 9:53 AM
 

Gửi sinh viên K13, 14 ,15:

Đề nghị các bạn sinh viên còn nợ học phí trong danh sách đính kèm khẩn trương xuống làm việc với P.TCKT về vấn đề học phí trước ngày 15/12/2016.