Announcements

Thông báo kế hoạch thi Năng lực ngoại ngữ đợt 1 đối với SV khóa 2013-2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo kế hoạch thi Năng lực ngoại ngữ đợt 1 đối với SV khóa 2013-2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 9 December 2016, 11:28 AM
 

Thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm.