Announcements

Information Boards

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 8:05 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 7:22 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Apr 2020, 7:59 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian cho sinh viên nộp xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Apr 2020, 9:08 PM
TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 11 Apr 2020, 9:04 AM
Thông báo về thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 25 Mar 2020, 4:50 PM
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Mar 2020, 9:09 AM
Thông báo điểm môn SRM K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Mar 2020, 8:19 AM
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sun, 22 Mar 2020, 7:48 PM
Thông báo v/v dạy trực tuyến môn THCS học kỳ 2, 2019-2020 (lớp 92) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:04 AM
Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:01 AM
Thông báo điểm môn WPR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:57 AM
Thông báo điểm môn SS1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn SAD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:43 AM
Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:12 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIW K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:02 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:01 AM
Thông báo v/v cấp tài khoản học online cho SV lớp THCS 92, học kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Mar 2020, 4:52 PM
Thông báo vv giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ Á Dính năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Mar 2020, 9:14 AM
Thông báo link các nhóm học trực tuyến môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 5:37 PM
Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 1:00 PM
Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 12:58 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Mar 2020, 3:35 PM
Thông báo điểm AIN K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 9:03 AM
Thông báo điểm POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:27 AM
Thông báo điểm PCO K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:26 AM
Thông báo điểm SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:08 AM
Thông báo điểm EBU K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:53 AM
Thông báo điểm CGR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:50 AM
Thông báo điểm DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:46 AM
Thông báo điểm CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:42 AM
Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Mar 2020, 7:24 AM
Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Mar 2020, 1:27 PM
Thông báo v/v enrol môn học Spring 2020 và lịch học từ ngày 02/03/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 1 Mar 2020, 4:44 PM
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Feb 2020, 9:57 AM
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:58 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:41 PM
Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jan 2020, 2:25 PM
Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Jan 2020, 3:04 PM
[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Jan 2020, 8:07 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jan 2020, 7:18 AM
Danh sách chia ca thi môn DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jan 2020, 1:08 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jan 2020, 4:49 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 5 Jan 2020, 4:06 PM
Lịch thi hết môn THCS học kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 5:02 PM
Thông báo update lịch thi kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 8:54 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jan 2020, 7:07 PM
Thông báo nhận lịch Tết 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Dec 2019, 7:27 AM
Thông báo danh sách chia ca môn MUL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 30 Dec 2019, 7:09 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 29 Dec 2019, 9:36 AM
SAD K17 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 26 Dec 2019, 8:50 AM
Thông báo v/v thi cuối kỳ lớp SS101 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 26 Dec 2019, 8:06 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:12 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:07 AM
Thông báo tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt T12/2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Dec 2019, 9:52 AM
Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 Dec 2019, 10:08 AM
K16 - LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN THỰC TẬP (Updated at 19:00, 16.12.2019) Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 19 Dec 2019, 7:59 AM
Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Dec 2019, 12:56 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS kì 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Dec 2019, 12:25 PM
Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 13 Dec 2019, 1:22 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Dec 2019, 1:12 PM
Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 12 Dec 2019, 12:51 PM
Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:40 PM
Quyết định kèm danh sách sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 được nhận Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:30 PM
Thông báo điểm lần 1 lớp SAD Redo (đã cập nhật) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Dec 2019, 12:18 PM
Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 10 Dec 2019, 8:09 AM
Thông báo v/v hoàn thành giấy tờ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 6 Dec 2019, 7:27 AM
Thông báo v/v cập nhật Hanutest và chứng chỉ NLNN Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Dec 2019, 10:32 AM
Phỏng vấn SEPTENI (Updated at 20:30, 3.12.2019) Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 3 Dec 2019, 7:19 PM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Dec 2019, 3:22 PM
K16 - ĐĂNG KÝ THỰC TẬP Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 22 Nov 2019, 1:24 AM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí môn THCS kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Nov 2019, 3:08 PM
Thông báo v/v yêu cầu hoàn thành học phí các môn chuyên ngành kì 1, 2019-2020 (K2017, 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Nov 2019, 3:07 PM
Thông báo v/v học buổi An toàn bảo mật thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Nov 2019, 7:38 AM
Thông báo danh sách cảnh báo và buộc thôi học SV các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Nov 2019, 3:06 PM
Danh sách SV K16 được cử đi tham dự Hội thảo khoa học quốc tế ngày 04/11/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Oct 2019, 12:35 PM
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017 và 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 2:10 PM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015-2019 và các khóa trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 1:43 PM
Danh sach sv nợ HP kỳ 1, năm học 2019-20120 (K17, K18) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Oct 2019, 6:58 AM
Cập nhật lại lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Oct 2019, 12:50 PM
Thông báo v/v lập danh sách Ban cán sự lớp khóa 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 12:56 PM
Hanu Test chuyển giai đoạn (dành cho các bạn khóa 2017 - các khoa chuyên ngành) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 8:02 AM
Thông báo thi đánh giá NLNN theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 (chuẩn đầu ra) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 7:54 AM
Danh sách SV K2016 nợ HP kì 1 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Oct 2019, 7:51 AM
Thông báo tổ chức Hội nghị ban cán sự lớp khóa 2016,2017,2018 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 17 Oct 2019, 2:48 PM
Thông báo lịch thi lại môn PPL, JAVA lớp học lại kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Oct 2019, 2:31 PM
Thông báo về việc khen thưởng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thuộc TP Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Oct 2019, 8:52 AM
Thông báo v/v ký cam kết thực hiện An toàn giao thông năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Oct 2019, 9:09 AM
Thông báo về việc xét cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019- 2020 (cấp tiếp) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Oct 2019, 9:50 AM
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo học bổng Acecook Việt Nam 2019- 2020 cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 28 Sep 2019, 8:19 AM
Phỏng vấn thực tập sớm K16 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 27 Sep 2019, 8:09 AM
THÔNG BÁO TRẢ LẠI TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ NĂM HỌC 2018 - 2019 CHO SINH VIÊN K15, K16, K17, K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Sep 2019, 9:20 AM
Thông báo v/v cập nhật tài khoản FIT Portal và enroll môn học của K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 8 Sep 2019, 7:44 PM
[BM THCS] TKB THCS kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 7 Sep 2019, 5:09 PM
Thông báo v/v mời sinh viên đi phỏng vấn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Sep 2019, 2:23 PM
Danh sách chia lớp SEG học lại kì 1, 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 3 Sep 2019, 10:14 AM
Thông báo TKB học lại học kì 1, năm học 2019-2020 (lớp riêng) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Sep 2019, 9:04 AM
Thông báo v/v học lại học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Aug 2019, 2:54 PM
Cập nhật phúc tra môn SAD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 23 Aug 2019, 8:19 AM
Khảo sát việc làm sinh viên đã tốt nghiệp năm 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:45 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()