Announcements

Information Boards

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo điểm lần 2 môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:31 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:22 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:18 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Aug 2019, 2:17 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Aug 2019, 1:02 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 19 Aug 2019, 2:04 PM
Thông báo v/v cập nhật thời khóa biểu cho khóa 17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:50 PM
Thông báo v/v enroll môn học các lớp học đi cho khóa K16, K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:45 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn chuyên ngành kỳ Fall 2019 cho khóa 2016 trở về trước Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 18 Aug 2019, 1:40 PM
Thông báo v/v tư vấn học tập cho SV Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 1:09 PM
Thông báo điểm lần 2 môn SAD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Aug 2019, 7:29 AM
Thông báo thu học phí học kì 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 6:36 AM
Thông báo V/v bổ sung thông tin cá nhân của sinh viên làm thẻ BHYT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Aug 2019, 6:34 AM
Cập nhật v/v đăng ký tín chỉ môn học khóa 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Aug 2019, 8:35 AM
Cập nhật thời khóa biểu các lớp học của K17 (v1.1) Picture of Nguyễn Hữu Cầm Nguyễn Hữu Cầm 0 Nguyễn Hữu Cầm
Sun, 11 Aug 2019, 11:51 AM
Thông báo v/v mở lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Aug 2019, 2:26 PM
Cập nhật thời khóa biểu các lớp học của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 23 Jul 2019, 2:47 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jul 2019, 7:52 PM
Thông báo điểm môn PR2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jul 2019, 7:34 AM
Cập nhật điểm lần 2 sau phúc tra môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jul 2019, 7:34 AM
Thông báo điểm SS2 K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 Jul 2019, 7:48 PM
Thông báo điểm lần 1 JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 Jul 2019, 7:46 PM
Thông báo điểm môn DSA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 3 Jul 2019, 8:51 AM
Thông báo v/v đăng ký ngành hẹp cho K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Jul 2019, 9:01 AM
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp dành cho SV Khóa 2015 - 2019 và các SV Khóa 2015 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2019 (bổ sung) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 2:45 PM
Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV Khóa 2015 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 8:58 AM
Thông báo v/v tổ chức lễ TN cho SV Khóa 2015 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Jun 2019, 8:51 AM
Thông báo v/v đăng kí tham gia Hội trại Sáng tạo - Công nghệ toàn quốc lần thứ II-2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 22 Jun 2019, 5:27 AM
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jun 2019, 1:27 PM
Thông báo điểm môn PST K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jun 2019, 9:13 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 2:01 PM
Thông báo điểm môn PMA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 2:00 PM
Thông báo điểm môn ESY K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:58 PM
Thông báo điểm môn IIS K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:58 PM
Thông báo danh sách thi lại môn HCI K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 1:51 PM
Thông báo danh sách thi lại môn DBS lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Jun 2019, 9:34 AM
Thông báo v/v đăng kí tham dự lễ TN đợt tháng 6/2019 dành cho SV K2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Jun 2019, 8:57 AM
Thông báo danh sách thi lại môn DSA và DMP Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 16 Jun 2019, 4:41 PM
Thông báo cập nhập điểm và danh sách thi lại môn PJM K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 16 Jun 2019, 2:28 PM
Thông báo danh sách thi lại môn WEB K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Jun 2019, 7:31 AM
Thông báo danh sách thi môn JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 10:00 AM
Thông báo điểm lần 1 môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 9:44 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 9:29 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jun 2019, 8:05 AM
Thông báo danh sách thi môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:17 PM
Thông báo điểm lần 1 môn WEB K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:09 PM
Thông báo danh sách chia ca thi môn CNE K17 + Redo NAT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jun 2019, 2:08 PM
Thông báo danh sách thi môn PR2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 11 Jun 2019, 3:12 PM
Thông báo danh sách thi lại môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 8:08 PM
Thông báo v/v khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 7:25 AM
Thông báo v/v khảo sát chất lượng giảng dạy môn học học kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 10 Jun 2019, 7:22 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn PST K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 9 Jun 2019, 7:15 PM
Thông báo danh sách chia ca thi PJM K16+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jun 2019, 10:56 AM
Thông báo thi SS2 lớp 4C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jun 2019, 10:34 AM
Tổng kết điểm khóa 13, 14, 15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 4:02 PM
Thông báo điểm khóa luận K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 3:38 PM
Thông báo v/v nộp khóa luận cho Thư viện Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Jun 2019, 3:15 PM
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jun 2019, 9:03 AM
Thông báo học bổ sung, thi trả nợ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (đợt tháng 7 năm 2019) (dành cho SV K17 trở về trước) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jun 2019, 2:45 PM
Thông báo v/v xét TN đợt tháng 6/2019 đối với SV K14 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jun 2019, 2:07 PM
Thông báo danh sách chia ca thi môn DSA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jun 2019, 9:27 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn JAV K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jun 2019, 6:57 AM
Thông báo danh sách chia ca môn PMA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Jun 2019, 3:34 PM
Thông báo v/v kiểm tra tính chính xác các thông tin của SV TN hệ CQ khóa 2015-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 3 Jun 2019, 3:01 PM
[K16] LỊCH TEST KỸ NĂNG 4.6 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 3 Jun 2019, 10:41 AM
Thông báo điểm môn thực tập nghề nghiệp K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Jun 2019, 6:49 AM
Thông báo điểm môn IST Redo Spring 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:36 AM
Thông báo điểm môn STA Redo Spring 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:35 AM
Thông báo điểm lần 2 IPG Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 9:35 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 8:32 AM
Thông báo danh sách thi lại môn SAD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 29 May 2019, 8:31 AM
Thông báo điểm lần 2 PPL Redo Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 10:11 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:44 AM
Thông báo điểm lần 2 EBZ K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:43 AM
Thông báo điểm lần 2 HCI Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:41 AM
Thông báo điểm lần 2 ISD K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:37 AM
Thông báo điểm lần 2 CAL & ALG lớp học lại Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 9:35 AM
Thông báo v/v thi môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 May 2019, 7:49 AM
Thông báo v/v học bù Lec môn HCI K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 May 2019, 4:41 PM
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 May 2019, 8:45 AM
Thông báo cập nhật điểm môn SAD K16 và lịch thi lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 May 2019, 1:11 PM
Thông báo tổ chức thi vét môn GDCT cho sinh viên xét tốt nghiệp vào tháng 6/ 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 May 2019, 10:21 AM
[Bộ môn Tin học cơ sở - Khoa CNTT] thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 đối với SV các khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 May 2019, 7:23 AM
Thông báo danh sách sinh viên khóa 2017 thuộc diện được nhận Học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 9 May 2019, 7:54 AM
Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 2015, 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 May 2019, 3:09 PM
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp của sinh viên K15 Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Mon, 6 May 2019, 12:49 PM
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập năm học 2018 - 2019 của sinh viên K15 Picture of Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Mon, 6 May 2019, 10:46 AM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_61, THCS_72, THCS_85) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 May 2019, 9:33 AM
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2018-2019 (các lớp 61, 72, 85) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Apr 2019, 2:59 PM
Thông báo thi tiếng Anh HANU TEST kỳ thi ngày 12/5/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Apr 2019, 9:27 AM
Thông báo v/v danh sách SV còn nợ học phí K17 chuyên ngành Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Apr 2019, 3:22 PM
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Apr 2019, 1:23 PM
Hoi thao 12.4 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 11 Apr 2019, 4:23 PM
Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 10 Apr 2019, 7:30 AM
Thông báo danh sách sinh viên K15 và K16 đóng học phí muộn Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Apr 2019, 2:46 PM
Danh sách SV K17, K18 nợ Học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 Apr 2019, 3:38 PM
Thông báo v/v xét chọn SV tham gia khóa học hè tại trường Đại học Meiji (Nhật Bản) năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Mar 2019, 3:53 PM
Thông báo thi lại môn SAD (lớp học đi kì 1, 2018-2019) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Mar 2019, 10:21 AM
Thông báo v/v chuyển buổi học kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 Mar 2019, 2:43 PM
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Mar 2019, 3:32 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()