Announcements

Information Boards

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo về việc giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 9:23 AM
THÔNG TIN NGÀY HỘI TUYỂN SINH NĂM 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:39 AM
Giới thiệu chương trình đào tạo Cử nhân Truyền thông đa phương tiện giảng dạy bằng tiếng Anh khóa 2019 - 2023 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:33 AM
Thông báo enroll bổ sung các môn học kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Mar 2019, 8:17 AM
Lịch kiểm tra, đánh giá và xếp loại thể lực cho sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 2015 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 28 Feb 2019, 1:22 PM
Thông báo giải thưởng Hội thảo khoa học sinh viên Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 26 Feb 2019, 3:31 PM
Thông báo v/v enroll các lớp học lại các môn học kì 2, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Feb 2019, 8:37 AM
Thông báo TKB các lớp học lại Spring 2019 (lớp riêng trên 20 SV) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 22 Feb 2019, 2:31 PM
Thông báo điểm sau phúc tra môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Feb 2019, 8:29 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 1:38 PM
Thông báo thu học phí kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 8:20 AM
Thông báo lịch thi lại các môn học lại kì 1, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Feb 2019, 7:27 AM
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 Feb 2019, 7:43 AM
TB lịch trả bằng tốt nghiệp khóa 2014 (đợt xét 12/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 Feb 2019, 7:44 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Feb 2019, 7:18 AM
Thông báo điểm thi cuối kỳ môn CAL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Jan 2019, 7:57 AM
Thư mời trải nghiệm phần mềm ứng dụng MLCSV đợt II (Đối với sinh viên K15) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 21 Jan 2019, 2:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 Jan 2019, 2:52 PM
Thông báo Về việc cung cấp mã số BHXH Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 Jan 2019, 2:40 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn IPG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:15 PM
Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Jan 2019, 8:19 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 Jan 2019, 9:46 PM
Thông báo v/v xác nhận về tình trạng học phí và xác nhận thời gian chuyển khóa của SV K15, K16 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Jan 2019, 10:19 AM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 2:14 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 8:01 AM
Danh sách chia ca thi môn PR1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 10:11 PM
Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 2:11 PM
Thông báo v/v hoàn thành nghĩa vụ học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 3:05 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 27.01.2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 2:14 PM
Danh sách thi môn DMA K17 + Redo(DMP) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:34 PM
Danh sách thi lại môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:32 PM
Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Jan 2019, 9:47 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 8:40 AM
THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:36 AM
Danh sách công nhận tốt nghiệp; Danh sách cấp bằng tốt nghiệp khóa 2014-2018 (Đợt xét tháng 12 năm 2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:34 AM
Danh sách thi lại môn NSE K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:40 PM
Danh sách chia ca thi môn POP K17 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:24 PM
Thông báo v/v Khảo sát chất lượng giảng dạy HK1 năm học 2018-2019 đối với SV K15, K16 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Jan 2019, 8:16 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:47 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NSE K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:06 PM
Danh sách thi môn CAL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 9:57 PM
Thông báo v/v khai thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Jan 2019, 9:22 AM
Thông báo v/v dồn lớp thực hành môn FIT5ESY - Hệ thống nhúng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 3:25 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PCO K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 1:46 PM
Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 9:28 AM
Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 7:30 AM
Thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 26 Dec 2018, 3:28 PM
SAD K16 - Lich thi Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 25 Dec 2018, 6:20 PM
Thông báo nghỉ tết Âm lịch 2019 cho sinh viên hệ chính quy Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Dec 2018, 1:30 PM
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 3:03 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 đối với SV các khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 8:18 AM
Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 7:48 AM
Danh sách chia ca thi môn NSE K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 21 Dec 2018, 9:22 AM
Thông báo danh sách thi SS1 2C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:18 AM
Thông báo danh sách thi lại môn AIW K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:17 AM
Thông báo danh sách thi SS1 5C16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:16 AM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 (updated 19/12/2018) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 5:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:48 PM
Thông báo điểm lần 2 môn EBZ lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:47 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn SEG K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 1:38 PM
Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 8:12 AM
Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Dec 2018, 2:50 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn AIT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Dec 2018, 8:40 AM
Thông báo tham gia Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 10:36 AM
Thông báo v/v chuyển đổi điểm B2 sang Hanu Test Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 7:09 AM
Update lich thi ISD Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 11 Dec 2018, 5:47 PM
Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Dec 2018, 8:23 AM
Thông báo mở lớp THCS kì 2, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Dec 2018, 10:34 AM
[UPDATED 06.12] Thông tin thực tập K15 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 6 Dec 2018, 9:50 AM
Thông báo danh sách thi ALG Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:47 AM
Thông báo danh sách thi lại SAD Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:46 AM
Thông báo lịch thi của K15 và K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:45 AM
Thông báo danh sách thi lại EBZ Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo về điểm thành phần lớp CAL&ALG Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 1:41 PM
Thông báo danh sách thi CAL Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 12:29 PM
Thông báo v/v thi lại môn EBZ và SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:07 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn ALG và CAL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:06 PM
Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 3 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn PPL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo điểm lần 1 môn EBZ lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:42 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:41 AM
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 3:07 PM
Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 2:41 PM
Thông báo v/v cập nhật điểm môn Tin học cơ sở phục vụ xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:35 PM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:01 PM
[Đăng ký tín chỉ K17] Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 8:30 AM
Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Nov 2018, 10:13 AM
K15 - Chu y ve Thuc tap va Khoa luan Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 15 Nov 2018, 9:47 AM
Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:29 AM
Thông báo Danh sách đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2017-2018 - sau rà soát Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:12 AM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 7 Nov 2018, 9:01 AM
Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:35 PM
Thông báo v/v đăng ký thi năng lực ngoại ngữ kì thi ngày 10/11/2018 (BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SV K15) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:17 PM
Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Nov 2018, 10:10 AM
ISD - THAY ĐỔI LỊCH Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 5 Nov 2018, 10:21 PM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Nov 2018, 10:14 AM
Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 29 Oct 2018, 9:33 AM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()