Announcements

Information Boards

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
[BM THCS] Thông báo tạm chuyển phòng học Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Oct 2018, 1:34 PM
Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Oct 2018, 8:03 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Sep 2018, 8:19 AM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:39 PM
Thông báo về lớp học lại môn CAL và ALG Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:32 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 18 Sep 2018, 7:11 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Sep 2018, 9:22 PM
Thông báo v/v chuyển phòng lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 2:31 PM
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 9:15 AM
Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của SV các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 8:12 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 9:25 AM
Thông báo enroll các môn học của K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 8:47 AM
Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 3:40 PM
Thông báo v/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 1:20 PM
Thông báo v/v khảo sát tình trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Sep 2018, 9:55 AM
Thông báo v/v giảng dạy môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 3:20 PM
Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 10:41 AM
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy một số lớp đợt 1 của Bộ môn Tin học Cơ sở năm học 2018 – 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Sep 2018, 8:09 AM
Thông báo học bù lớp Tut môn ISD và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:11 PM
Thông báo về lớp học lại môn IPG, PPL và SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:04 PM
Thông báo v/v enroll lớp học lại ALG và CAL Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Sep 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 4 Sep 2018, 3:16 PM
[BM THCS] Thông báo mở các lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Aug 2018, 3:29 PM
Thông báo TKB và danh sách SV các lớp học lại Fall 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Aug 2018, 4:35 PM
Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:31 AM
Thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:13 AM
Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 2:04 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 26/8/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:28 PM
Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:22 PM
Thông báo điểm môn SS2 K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Aug 2018, 9:01 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 8:38 AM
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Aug 2018, 8:33 AM
Thông báo v/v enroll đăng ký học lại môn HCI và gia hạn đăng ký môn ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:56 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:46 AM
Thông báo điểm lần 2 môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:34 AM
Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành đối với sinh k15, k16 lên chuyên ngành muộn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:04 AM
Thông v/v enroll các môn học đi Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 7:59 AM
Thông báo phòng học Lec Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Aug 2018, 6:47 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 28 Jul 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 Jul 2018, 5:28 PM
SUMMER 2018 - KHÓA PHP HÈ Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Mon, 2 Jul 2018, 12:04 AM
Thông báo v/v nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jun 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo thi lại Test môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 9:39 PM
DANH SÁCH VÀ NƠI PHỎNG VẤN Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 27 Jun 2018, 5:10 PM
Thông báo thi lại Web K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jun 2018, 10:41 AM
[FPT] THAY DOI THOI GIAN PHONG VAN Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 25 Jun 2018, 10:22 AM
Thông báo thi lại môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 23 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 8:19 PM
Thông báo điểm lần 1 môn WEB K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 3:08 PM
Thông báo lùi lịch thi lại môn HCI và WEB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:57 PM
Thông báo điểm lần 1 môn HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:49 PM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 4:18 PM
Thông báo về thi lại môn IST K16 và HCI K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:51 AM
Thông báo điểm lần 1 môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:50 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 19 Jun 2018, 4:06 PM
FPT phỏng vấn thực tập sớm Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 18 Jun 2018, 11:43 PM
Thông báo điểm lần 2 môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 4:06 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DBS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 2:36 PM
Thông báo điểm PPL lớp học lại K15 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 4:10 PM
Thông báo điểm lần 2 môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 3:40 PM
Thông báo danh sách thi lại môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:43 PM
Thông báo điểm PPL K16 sau phúc tra Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:24 PM
Thông báo thi lại môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 8:06 PM
Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 3:06 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 1:46 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DBS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 7:35 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL lớp học lại của K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Jun 2018, 3:17 PM
Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jun 2018, 2:56 PM
Thông báo về thi SS2 của lớp 2C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 7:43 PM
Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở đợt 3, 4, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Jun 2018, 4:13 PM
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 3:55 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 2:28 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 1:53 PM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 8:36 AM
Cập nhật điểm lần 1 sau phúc tra môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 10:38 AM
Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:56 AM
Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:48 AM
Lui lich thi HCI K15 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 7 Jun 2018, 12:36 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 8:27 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DBS K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:35 PM
Thông báo lùi lịch thi final môn WEB K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:25 PM
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 7:25 AM
Thông báo về môn IST K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:54 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NAT của K16 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:35 PM
Thông báo điểm lần 1 môn STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 10:29 AM
Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:47 AM
Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:15 PM
Danh sách thi lại lớp học lại HCI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:08 PM
Danh sách thi lại lớp học lại ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 3:51 PM
Thông báo danh sách chia phòng môn NAT K16+ Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 10:02 AM
Thông báo danh sách thi môn JAV K15 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo danh sách thi STA K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 May 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca IST, PPL Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 7:56 AM
Thông báo điểm lớp học lại HCI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:36 AM
Thông báo điểm lớp học lại ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:35 AM
Thông báo lịch thi lại các lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:21 AM
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung và thi trả nợ cho các sinh viên chưa hoàn thành môn học GDQP-AN Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 May 2018, 7:19 AM
Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 May 2018, 2:03 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()