Announcements

Information Boards

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 3:00 PM
Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Dec 2017, 3:46 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng thi SS1 lớp 1, 2C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 17 Dec 2017, 8:31 PM
Thông báo về môn thực tập nghề nghiệp K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Dec 2017, 9:10 AM
Danh sách thi CAL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Dec 2017, 9:00 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Dec 2017, 3:14 PM
Thông báo v/v khai mã số BHXH Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Dec 2017, 8:02 AM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:18 PM
Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:05 PM
Thông báo thi cuối kỳ lớp học lại môn CAL Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:58 PM
Thông báo thi lại lớp học lại môn SEG và DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:57 PM
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Dec 2017, 10:46 AM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Dec 2017, 3:12 PM
Thông báo điểm thi SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Dec 2017, 2:19 PM
Thông báo v/v kê khai và đăng kí BHYT 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 4:01 PM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 3, năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 2:22 PM
Thông báo điểm thi DMP lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy K13, 14, 15 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:29 AM
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:12 AM
Thông báo v/v thi giữa kỳ lớp Cal học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Nov 2017, 7:18 PM
Thông báo v/v tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 3:56 PM
Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 9:04 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 1:24 PM
Thông báo v/v nộp đơn xin lưu ban Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 9:30 AM
Thông báo v/v thi sớm các môn Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Nov 2017, 3:32 PM
Danh sách SV các khóa bị lưu ban/buộc thôi học năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Nov 2017, 2:52 PM
Thông báo nghỉ tut AI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Nov 2017, 12:06 AM
Thông báo về chương trình tham quan thực tế tại doanh nghiệp Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 3:23 PM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:58 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:48 PM
Thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 11:00 AM
Thông báo danh sách sinh viên lưu ban và buộc thôi học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Nov 2017, 8:32 AM
Just now Thông báo v/v đổi lịch học Lecture môn POS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Nov 2017, 5:27 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 3:17 PM
Thông báo về Hội thảo hướng nghiệp lựa chọn cho sinh viên khóa 2015 - 2019 và các sinh viên khác quan tâm Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 8:08 AM
Khai giảng các khóa đào tạo kỹ năng Picture of Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sat, 28 Oct 2017, 1:24 PM
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017 (Sinh viên toàn khóa K2014) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Oct 2017, 7:57 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Oct 2017, 2:06 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn POS K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:56 PM
Thông báo đổi lịch học Lec môn ISD K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:45 PM
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:20 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:00 AM
Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 Oct 2017, 10:10 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 9 Oct 2017, 10:56 PM
[SAD RELEARN] Starting time changed on Oct Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 6 Oct 2017, 3:58 PM
Thông báo v/v lấy chứng chỉ B2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 6 Oct 2017, 2:43 PM
Thông báo danh sách SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 11:24 AM
Thông báo danh sách niêm yết sinh viên hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 thuộc diện được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 8:32 AM
Thông báo lịch học bù SEG Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Sep 2017, 4:05 PM
Thông báo đổi phòng học SS1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Sep 2017, 10:22 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 26 Sep 2017, 8:52 AM
Thông báo nghỉ môn NSE K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Sep 2017, 10:33 AM
Thông báo v/v thu học phí (K16) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Sep 2017, 8:06 AM
Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Sep 2017, 4:41 PM
Thông báo về học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Sep 2017, 10:11 AM
Danh sách sinh viên K16 cập nhật sau Hanu Test 06/09 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 3:15 PM
Thông báo nghỉ học Lecture AIW Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 10:42 AM
Thông báo nghỉ lớp học lại DMP Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Sep 2017, 1:39 PM
Thông báo nghỉ Lecture AI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:15 PM
Thông báo nghỉ Tut Mat207 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:06 PM
Thông báo lịch học bù Tut SEG K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:51 PM
Cập nhật lịch học lại Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:41 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn NSE K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:49 AM
Thông báo enroll các môn học Fall 2017 của K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:43 AM
Thông báo nghỉ Lecture môn ISD Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Sep 2017, 10:48 PM
Thông báo danh sách sinh viên K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 Aug 2017, 2:41 PM
Thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng mới Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Aug 2017, 2:00 PM
Thông báo về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 4:30 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 1:56 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 10:39 AM
Thông báo đổi phòng học Tut môn NSE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Aug 2017, 8:40 AM
Thông báo thời khoá biểu các lớp học lại lớp riêng Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Aug 2017, 3:04 PM
Thông báo đổi giờ học Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Aug 2017, 2:45 PM
Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:36 PM
Thông báo lịch nghỉ Lễ 2/9/2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:33 PM
Thông báo các lớp học lại Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 18 Aug 2017, 1:27 PM
Thông báo cập nhật danh sách số TK mới để SV đóng học phí Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Aug 2017, 7:39 AM
Thông báo enroll các course học đi K14, K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 13 Aug 2017, 4:15 PM
Thông báo bảng điểm xét học bổng Spring 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 11 Aug 2017, 4:03 PM
Thông báo danh sách được duyệt tham gia chương trình học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại trường Kitakyushu (Nhật Bản) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Aug 2017, 10:56 AM
Thông báo chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Aug 2017, 8:49 PM
Thông báo điểm ISD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Aug 2017, 7:45 PM
Thông báo đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 30 Jul 2017, 9:37 PM
Thông báo điểm thi lại STA K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:58 AM
Thông báo điểm thi lại IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:49 AM
Thông báo điểm thi lại HCI K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại WEB K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại PPL K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo điểm thi lại NAT K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo danh sách thi lại môn IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo về môn IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 8:41 PM
Thông báo điểm thi lại JAV của C14, 7,8C13 và lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 4:26 PM
Thông báo v/v Phòng Đào tạo thay đổi lịch phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp Đại học khóa 2013-2017 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo danh sách thi lại PPL K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 4 Jul 2017, 10:32 PM
Thông báo điểm SS2 2,3,4C14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Jun 2017, 12:12 AM
Thông báo điểm IST K15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 12:07 PM
Thông báo điểm môn HCI K14 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 9:13 AM
Thông báo điểm NAT C15 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:45 PM
Thông báo cập nhật điểm sau phúc tra môn WEB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:41 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()