Announcements

Bảng thông báo

Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 (các lớp tín chỉ K17, K18) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 Feb 2019, 7:43 AM
TB lịch trả bằng tốt nghiệp khóa 2014 (đợt xét 12/2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 Feb 2019, 7:44 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Feb 2019, 7:18 AM
Thông báo điểm thi cuối kỳ môn CAL K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Jan 2019, 7:57 AM
Thư mời trải nghiệm phần mềm ứng dụng MLCSV đợt II (Đối với sinh viên K15) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 21 Jan 2019, 2:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn AIT K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 Jan 2019, 2:52 PM
Thông báo Về việc cung cấp mã số BHXH Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 Jan 2019, 2:40 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:16 PM
Thông báo điểm lần 1 môn IPG lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Jan 2019, 1:15 PM
Thời khóa biểu chính thức các lớp Tin học cơ sở đợt 2, 2018 - 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Jan 2019, 8:19 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 Jan 2019, 9:46 PM
Thông báo v/v xác nhận về tình trạng học phí và xác nhận thời gian chuyển khóa của SV K15, K16 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Jan 2019, 10:19 AM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 đối với SV K2016 trở về trước (lớp THCS_23, THCS_28) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 2:14 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Jan 2019, 8:01 AM
Danh sách chia ca thi môn PR1 K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 10:11 PM
Danh sách chia ca thi lại môn SEG của K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 10 Jan 2019, 2:11 PM
Thông báo v/v hoàn thành nghĩa vụ học phí Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 3:05 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 27.01.2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Jan 2019, 2:14 PM
Danh sách thi môn DMA K17 + Redo(DMP) Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:34 PM
Danh sách thi lại môn AIT K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 5:32 PM
Thông báo về việc tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Jan 2019, 9:47 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Jan 2019, 8:40 AM
THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:36 AM
Danh sách công nhận tốt nghiệp; Danh sách cấp bằng tốt nghiệp khóa 2014-2018 (Đợt xét tháng 12 năm 2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Jan 2019, 8:34 AM
Danh sách thi lại môn NSE K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:40 PM
Danh sách chia ca thi môn POP K17 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Jan 2019, 4:24 PM
Thông báo v/v Khảo sát chất lượng giảng dạy HK1 năm học 2018-2019 đối với SV K15, K16 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Jan 2019, 8:16 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIT K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:47 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NSE K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 10:06 PM
Danh sách thi môn CAL K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Jan 2019, 9:57 PM
Thông báo v/v khai thông tin để mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Jan 2019, 9:22 AM
Thông báo v/v dồn lớp thực hành môn FIT5ESY - Hệ thống nhúng Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 3:25 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn PCO K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Jan 2019, 1:46 PM
Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 9:28 AM
Thông báo điểm thi EBZ lần 1 Fall 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Jan 2019, 7:30 AM
Thông báo mở các lớp đợt 2, năm học 2018 - 2019 cho SV K2016 trở về trước Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 26 Dec 2018, 3:28 PM
SAD K16 - Lich thi Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 25 Dec 2018, 6:20 PM
Thông báo nghỉ tết Âm lịch 2019 cho sinh viên hệ chính quy Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Dec 2018, 1:30 PM
Thông báo điểm thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 3:03 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2018-2019 đối với SV các khóa 2017, 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 8:18 AM
Thông báo tổng hợp điểm 3 khóa (phục vụ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Dec 2018, 7:48 AM
Danh sách chia ca thi môn NSE K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 21 Dec 2018, 9:22 AM
Thông báo danh sách thi SS1 2C16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:18 AM
Thông báo danh sách thi lại môn AIW K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:17 AM
Thông báo danh sách thi SS1 5C16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 20 Dec 2018, 9:16 AM
Tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2018 (updated 19/12/2018) Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 5:54 PM
Thông báo điểm lần 2 môn SAD lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:48 PM
Thông báo điểm lần 2 môn EBZ lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Dec 2018, 4:47 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn SEG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 1:38 PM
Thông báo v/v đăng ký môn học tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 của K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Dec 2018, 8:12 AM
Thông báo v/v mua BHYT cho sinh viên các khóa K15, K16, K17, K18 năm 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Dec 2018, 2:50 PM
Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn AIT K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Dec 2018, 8:40 AM
Thông báo tham gia Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 10:36 AM
Thông báo v/v chuyển đổi điểm B2 sang Hanu Test Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Dec 2018, 7:09 AM
Update lich thi ISD Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 11 Dec 2018, 5:47 PM
Thông báo tuyển SV K15 làm khóa luận tốt nghiệp về Công nghệ phần mềm Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Dec 2018, 8:23 AM
Thông báo mở lớp THCS kì 2, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Dec 2018, 10:34 AM
[UPDATED 06.12] Thông tin thực tập K15 Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 6 Dec 2018, 9:50 AM
Thông báo danh sách thi ALG Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:47 AM
Thông báo danh sách thi lại SAD Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:46 AM
Thông báo lịch thi của K15 và K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:45 AM
Thông báo danh sách thi lại EBZ Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo về điểm thành phần lớp CAL&ALG Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 1:41 PM
Thông báo danh sách thi CAL Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Dec 2018, 12:29 PM
Thông báo v/v thi lại môn EBZ và SAD lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:07 PM
Thông báo v/v thi cuối kỳ môn ALG và CAL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 3 Dec 2018, 9:06 PM
Quyết định kèm danh sách MGHP học kỳ 1 năm học 2018-2019 đ/v sinh viên hệ chính quy khóa 2017, 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 3 Dec 2018, 7:42 AM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo danh sách thi lớp học lại môn PPL Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Nov 2018, 1:52 PM
Thông báo điểm lần 1 môn EBZ lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:42 AM
Thông báo điểm lần 1 môn SAD lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Nov 2018, 8:41 AM
Thông báo v/v học buổi kiến thức thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 3:07 PM
Thông báo v/v thu học phí đối với các sinh viên còn nợ học phí học kì 1, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 26 Nov 2018, 2:41 PM
Thông báo v/v cập nhật điểm môn Tin học cơ sở phục vụ xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:35 PM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2014-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 2:01 PM
[Đăng ký tín chỉ K17] Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Nov 2018, 8:30 AM
Thông báo v/v làm khoá luận tốt nghiệp khoá K15 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Nov 2018, 10:13 AM
K15 - Chu y ve Thuc tap va Khoa luan Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 15 Nov 2018, 9:47 AM
Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ 1, năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo chính quy khóa 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:29 AM
Thông báo Danh sách đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2017-2018 - sau rà soát Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 12 Nov 2018, 10:12 AM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 7 Nov 2018, 9:01 AM
Thông báo thi hết môn SAD (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:35 PM
Thông báo v/v đăng ký thi năng lực ngoại ngữ kì thi ngày 10/11/2018 (BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SV K15) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Nov 2018, 1:17 PM
Thông báo danh sách chia nhóm và lịch học giảng viên REI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Nov 2018, 10:10 AM
ISD - THAY ĐỔI LỊCH Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 5 Nov 2018, 10:21 PM
Thông báo V/v rà soát đăng ký môn học của sinh viên hệ CQ K2017 năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Nov 2018, 10:14 AM
Thông báo (KHẨN) về việc nam sinh viên nhập học năm 2018 còn nợ giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự và giấy xác nhận đăng ký vắng mặt Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 29 Oct 2018, 9:33 AM
[BM THCS] Thông báo tạm chuyển phòng học Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Oct 2018, 1:34 PM
Thông báo kèm hướng dẫn giải quyết thủ tục hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66 của thủ tướng chính phủ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2015, 2016, 2017, 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Oct 2018, 8:03 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm năm học 2017-2018 (khóa 2017) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Sep 2018, 8:19 AM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:39 PM
Thông báo về lớp học lại môn CAL và ALG Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Sep 2018, 1:32 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng học THCS (tạm thời) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 18 Sep 2018, 7:11 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 09/09/2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Sep 2018, 9:22 PM
Thông báo v/v chuyển phòng lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 2:31 PM
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí kỳ 1 năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 9:15 AM
Thông báo v/v cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của SV các khóa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 17 Sep 2018, 8:12 AM
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 9:25 AM
Thông báo enroll các môn học của K17 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Sep 2018, 8:47 AM
Thông báo về việc xét học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 3:40 PM
Thông báo v/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Sep 2018, 1:20 PM
Thông báo v/v khảo sát tình trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Sep 2018, 9:55 AM
Thông báo v/v giảng dạy môn THCS đợt 1, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 3:20 PM
Hướng dẫn enroll các môn học dành cho SV K17 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Sep 2018, 10:41 AM
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy một số lớp đợt 1 của Bộ môn Tin học Cơ sở năm học 2018 – 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Sep 2018, 8:09 AM
Thông báo học bù lớp Tut môn ISD và SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:11 PM
Thông báo về lớp học lại môn IPG, PPL và SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Sep 2018, 2:04 PM
Thông báo v/v enroll lớp học lại ALG và CAL Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Sep 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 1, năm học 2018 - 2019 (2 lớp dành cho SV K16 trở về trước của các khoa) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 4 Sep 2018, 3:16 PM
[HITA] Phổ biến thông tin cho học viên HITA k15 Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Tue, 4 Sep 2018, 11:17 AM
[BM THCS] Thông báo mở các lớp Tin học cơ sở đợt 1 năm học 2018 - 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Aug 2018, 3:29 PM
Thông báo TKB và danh sách SV các lớp học lại Fall 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Aug 2018, 4:35 PM
Thông báo số 1965/TB-ĐHHN ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:31 AM
Thông báo mở các lớp THCS đợt 1 năm học 2018 - 2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 23 Aug 2018, 10:13 AM
Thông báo mở lớp Tin học cơ sở cho SV K16 trở về trước (trừ SV ngành CNTT) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 2:04 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, trình độ B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 26/8/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:28 PM
Thông báo về việc thu Học phí kỳ 1 và BHYT năm học 2018-2019 đối với hệ đào tạo Đại học Chính quy khóa 2015, 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 1:22 PM
Thông báo điểm môn SS2 K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Aug 2018, 9:01 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 1, năm học 2018-2019 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Aug 2018, 8:38 AM
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Aug 2018, 8:33 AM
Thông báo v/v enroll đăng ký học lại môn HCI và gia hạn đăng ký môn ISD Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:56 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PJM K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:46 AM
Thông báo điểm lần 2 môn HCI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:34 AM
Thông báo v/v đăng ký học chuyên ngành đối với sinh k15, k16 lên chuyên ngành muộn Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 8:04 AM
Thông v/v enroll các môn học đi Fall 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Aug 2018, 7:59 AM
Thông báo phòng học Lec Fall 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Aug 2018, 6:47 PM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 28 Jul 2018, 1:55 PM
Thông báo v/v đăng kí môn tín chỉ học kì 1 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 Jul 2018, 5:28 PM
SUMMER 2018 - KHÓA PHP HÈ Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Mon, 2 Jul 2018, 12:04 AM
Thông báo v/v nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 29 Jun 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo thi lại Test môn IST K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Jun 2018, 9:39 PM
DANH SÁCH VÀ NƠI PHỎNG VẤN Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 27 Jun 2018, 5:10 PM
Thông báo thi lại Web K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Jun 2018, 10:41 AM
[FPT] THAY DOI THOI GIAN PHONG VAN Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 25 Jun 2018, 10:22 AM
Thông báo thi lại môn IST K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 23 Jun 2018, 10:42 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DSA K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 8:19 PM
Thông báo điểm lần 1 môn WEB K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 3:08 PM
Thông báo lùi lịch thi lại môn HCI và WEB Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:57 PM
Thông báo điểm lần 1 môn HCI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Jun 2018, 2:49 PM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 4:18 PM
Thông báo về thi lại môn IST K16 và HCI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:51 AM
Thông báo điểm lần 1 môn IST K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 20 Jun 2018, 10:50 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 19 Jun 2018, 4:06 PM
FPT phỏng vấn thực tập sớm Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Mon, 18 Jun 2018, 11:43 PM
Thông báo điểm lần 2 môn STA K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 4:06 PM
Thông báo điểm lần 2 môn DBS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jun 2018, 2:36 PM
Thông báo điểm PPL lớp học lại K15 sau phúc tra Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 4:10 PM
Thông báo điểm lần 2 môn JAV K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 3:40 PM
Thông báo danh sách thi lại môn PPL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:43 PM
Thông báo điểm PPL K16 sau phúc tra Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Jun 2018, 2:24 PM
Thông báo thi lại môn STA K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 8:06 PM
Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Jun 2018, 3:06 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 1:46 PM
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn DBS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 13 Jun 2018, 7:35 AM
Thông báo điểm lần 2 môn PPL lớp học lại của K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Jun 2018, 3:17 PM
Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jun 2018, 2:56 PM
Thông báo về thi SS2 của lớp 2C15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 7:43 PM
Thông báo điểm thi môn Tin học cơ sở đợt 3, 4, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Jun 2018, 4:13 PM
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 3:55 PM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 2:28 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DSA K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 1:53 PM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Jun 2018, 8:36 AM
Cập nhật điểm lần 1 sau phúc tra môn STA K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 10:38 AM
Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:56 AM
Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 7 Jun 2018, 9:48 AM
Lui lich thi HCI K15 Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 7 Jun 2018, 12:36 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 8:27 PM
Thông báo điểm lần 1 môn DBS K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:35 PM
Thông báo lùi lịch thi final môn WEB K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 4:25 PM
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Jun 2018, 7:25 AM
Thông báo về môn IST K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:54 PM
Thông báo điểm lần 1 môn NAT của K16 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:35 PM
Thông báo điểm lần 1 môn STA K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 10:29 AM
Thông báo danh sách chia phòng môn PPL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Jun 2018, 8:47 AM
Thông báo điểm báo cáo thực tập khóa K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:15 PM
Danh sách thi lại lớp học lại HCI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 May 2018, 3:08 PM
Danh sách thi lại lớp học lại ISD Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 3:51 PM
Thông báo danh sách chia phòng môn NAT K16+ Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 30 May 2018, 10:02 AM
Thông báo danh sách thi môn JAV K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo danh sách thi STA K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 4:15 PM
Thông báo điểm thi lần 1 lớp THCS 75, 83, 85, đợt 4 - năm học 2017 - 2018 và lịch thi lại (lần 2) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 May 2018, 8:35 AM
Thông báo danh sách chia ca IST, PPL Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 May 2018, 7:56 AM
Thông báo điểm lớp học lại HCI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:36 AM
Thông báo điểm lớp học lại ISD Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:35 AM
Thông báo lịch thi lại các lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 May 2018, 9:21 AM
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung và thi trả nợ cho các sinh viên chưa hoàn thành môn học GDQP-AN Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 May 2018, 7:19 AM
Thông báo về việc kiểm tra điểm môn Tin học cơ sở của sinh viên các khoa tiếng và khoa chuyên ngành (phục vụ cho việc xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 May 2018, 2:03 PM
Thông báo điểm lớp học lại IST Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 May 2018, 8:03 AM
Thông báo điểm lớp học lại PPL Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 23 May 2018, 7:52 AM
Thông v/v xét tốt nghiệp của K13, 12 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 22 May 2018, 2:06 PM
Thông báo v/v SV nợ học phí học kì 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 22 May 2018, 9:14 AM
Thông báo điểm lớp học lại STA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 May 2018, 9:22 AM
Thông báo về việc kiểm tra điểm để xét tốt nghiệp Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 21 May 2018, 8:46 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 20/5/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 May 2018, 8:43 AM
Thông báo thi STA lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 May 2018, 7:49 AM
Thông báo danh sách thi PPL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 15 May 2018, 1:35 PM
Thông báo danh sách thi môn IST lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 11 May 2018, 9:43 AM
Thông báo về việc hòa trả tiền BHYT nộp thừa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 11 May 2018, 8:48 AM
Thông báo về việc nộp báo cáo thực tập. Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 9 May 2018, 1:44 PM
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 May 2018, 2:35 PM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 6/5/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 May 2018, 9:50 AM
Quyết định v/v công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Apr 2018, 10:40 AM
Quyết định kèm danh sách MGHP kỳ 2 2017-2018 và Quyết định truy lĩnh MGHP năm học 2016-2017 và học kỳ 1 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 Apr 2018, 8:17 AM
Quyết định HBKKHT học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sv đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 Apr 2018, 8:15 AM
Thông báo kế hoạch kiểm tra đánh giá và xếp loại thể lực sinh viên K. CNTT hệ chính quy khóa 2014 - 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 3:13 PM
Thông báo về việc nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5.2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 1:43 PM
Thông báo lịch thi, danh sách thi, địa điểm thi Năng lực ngoại ngữ, khóa 2014-2018, kỳ thi ngày 14/4/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Apr 2018, 1:29 PM
Thông báo thời hạn nộp lệ phí thi NLNN - đợt thi ngày 14.4.2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 10 Apr 2018, 11:01 AM
Cập nhật lịch thi năng lực ngoại ngữ tháng 4/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 28 Mar 2018, 2:11 PM
Thông báo v/v Kiểm tra điểm thi HANU TEST Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Mar 2018, 8:51 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kì 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 22 Mar 2018, 3:53 PM
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 7&8/4/2018 đối với K14 (BẮT BUỘC) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Mar 2018, 4:02 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng học môn THCS (từ THCS64 đến THCS73) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Mar 2018, 9:40 AM
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin thuộc chương trình giảng dạy môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 14 Mar 2018, 1:45 PM
Thông báo về việc lập danh sách trích ngang của sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Mar 2018, 8:03 AM
Thông báo v/v đổi phòng học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Mar 2018, 7:30 PM
Thông bá v/v triển khai chương trình chạy thử Cổng tìm kiếm tài nguyên tập trung Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Mar 2018, 8:30 AM
Thông báo nhận thẻ BHYT Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Feb 2018, 7:34 AM
Thông báo điểm lần 2 môn SEG K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:15 PM
Thông báo điểm lần 2 môn AI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:14 PM
Thông báo điểm lần 2 môn EBZ K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:13 PM
Thông báo điểm lần 2 môn ISD K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:13 PM
Thông báo điểm lần 2 môn IPG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Feb 2018, 12:12 PM
Thông báo điểm thi hết môn THCS đợt 1, 2 năm học 2017-2018 cuả SV các ngành tiếng và chuyên ngành K17 (THCS_01 - THCS_43) (cập nhật lại do thay đổi cách làm tròn điểm) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Feb 2018, 10:24 AM
Thông báo điểm lần 2 môn ALG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 8 Feb 2018, 7:49 AM
Thông báo điểm lần 2 môn DMP K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Feb 2018, 2:37 PM
Thông báo lịch khai giảng các khóa học HITA Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Mon, 5 Feb 2018, 4:04 PM
Thông báo danh sách thi lại DMP K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 1 Feb 2018, 9:15 AM
Thông báo danh sách thi lại môn EBZ K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jan 2018, 2:33 PM
Thông báo điểm thi lại CAL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jan 2018, 2:24 PM
Danh sách thi lại môn IPG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:53 PM
Thông báo điểm thi lại môn POS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:33 PM
Thông báo điểm sau phúc tra môn IPG. Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 Jan 2018, 4:23 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại và thi lại môn Tin học cơ sở đợt 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 29 Jan 2018, 4:02 PM
Thông báo nghỉ Lec và Tut môn STA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 28 Jan 2018, 8:37 PM
Thông báo điểm thi lần 1 môn IPG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 26 Jan 2018, 9:27 AM
Thông báo danh sách thi lại SAD K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 2:22 PM
Thông báo v/v hoàn thành điều kiện IELTS của K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 8:41 AM
Thông báo danh sách thi CAL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jan 2018, 8:40 AM
Thông báo về khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo xã hội dành cho sinh viên Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Jan 2018, 7:48 AM
Thông báo thi lại môn POS và SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 8:12 PM
Thông báo thời khóa biểu các lớp học lại lớp riêng Spring 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 2:38 PM
Thông báo điểm lần 1 môn EBZ K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jan 2018, 8:18 AM
Thông báo enroll các course học lại lớp riêng Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 21 Jan 2018, 5:33 PM
Thông báo danh sách và TKB các lớp THCS đợt 3 (đối tượng: SV K17 ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) và đợt 4 (đối tượng: SV k16 trở về trước ngành tiếng và các ngành khác, trừ ngành CNTT) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 19 Jan 2018, 3:06 PM
Thông báo lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 18 Jan 2018, 3:38 PM
Thông báo danh sách thi ISD K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 1:57 PM
Thông báo điểm POS sau phúc tra K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 9:48 AM
Thông báo điểm DMP K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 Jan 2018, 9:42 AM
Thông báo v/v khai thông tin làm thẻ BHYT 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 18 Jan 2018, 9:15 AM
Thông báo danh sách thi lại ALG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jan 2018, 9:56 PM
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 17 Jan 2018, 3:42 PM
Thông báo danh sách thi AI K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jan 2018, 3:37 PM
Danh sách phân công thực tập, làm đồ án và kế hoạch thực tập tại FSoft cho sinh viên khóa 14 Hình của Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Tue, 16 Jan 2018, 2:15 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại môn Tin học cơ sở đợt 3, 4 năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Jan 2018, 11:02 AM
Thông báo điểm phúc tra ALG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 16 Jan 2018, 8:14 AM
Danh sách thi lại AI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 7:24 PM
Danh sách thi lại PCP K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 7:24 PM
Thông báo lịch thi lại các môn Fall 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Jan 2018, 3:25 PM
Thông báo học bổng học tập tại Indonesia Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 15 Jan 2018, 10:18 AM
Thông báo điểm SEG K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 14 Jan 2018, 8:25 PM
Thông báo enroll các môn học đi khóa 15, 16 Spring 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 13 Jan 2018, 9:59 AM
Thông báo chương trình học bổng ngắn hạn tại Trường Cao đẳng Kitakyushu Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 Jan 2018, 2:59 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU VÀ BỔ SUNG MÃ SỐ BHXH ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM GIA BHYT NĂM 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 Jan 2018, 2:54 PM
Thông báo danh sách thi CAL K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 11 Jan 2018, 10:24 AM
Thông báo điểm lần 1 môn POS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 10 Jan 2018, 2:22 PM
Thông báo danh sách thi IPG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 9 Jan 2018, 2:06 PM
Thông tin xét duyệt thực tập và tổ chức học lại cho sinh viên khóa 2014! Hình của Thang Nguyen Xuan Thang Nguyen Xuan 0 Thang Nguyen Xuan
Tue, 9 Jan 2018, 12:21 AM
Thông báo thi lại môn NSE Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:38 PM
Thông báo điểm lần 1 môn ALG K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:33 PM
Thông báo điểm AI K15 + Redo Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 8 Jan 2018, 5:32 PM
Tuyển sinh HITA Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sun, 7 Jan 2018, 1:02 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 5 Jan 2018, 3:47 PM
Thông báo danh sách thi POS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 4 Jan 2018, 7:38 PM
Thông báo Về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 3, năm học 2017 - 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 Jan 2018, 4:02 PM
Thông báo về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4, năm học 2017 - 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 Jan 2018, 3:56 PM
Thông báo danh sách thi PCP K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 Jan 2018, 2:16 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 2 Jan 2018, 10:19 AM
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 2 Jan 2018, 10:08 AM
THỰC TẬP K14 Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 2 Jan 2018, 12:13 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn ALG (K16+Redo) Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Dec 2017, 2:55 PM
Thông báo thi môn SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Dec 2017, 5:01 PM
Thông báo V/v tuyển sinh viên ứng tuyển chương trình học ngắn hạn tại Viện Công nghệ Quốc gia, Trường Cao đẳng Kitakyushu (Nhật Bản) năm 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Dec 2017, 10:10 AM
Thông báo v/v tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Dec 2017, 10:08 AM
Danh sách chia phòng thi môn DMP của K16 + Late IELTS Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 Dec 2017, 9:04 PM
Thông báo v/v cập nhật điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 12 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Dec 2017, 8:45 PM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 21 Dec 2017, 2:36 PM
Thông báo điểm thi lại môn THCS lần 2, đợt 3 năm học 2016-2017; điểm thi môn Tin học cơ sở lần 1, đợt 1, 2 năm học 2017-2018 (THCS_41, 42) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 4:50 PM
Thông báo v/v nộp học phí kì Fall 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 4:44 PM
Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Dec 2017, 3:00 PM
Thông báo danh sách sinh viên các khóa C14, 15, 16 bị cấm thi do nợ học phí học kì 1, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Dec 2017, 3:46 PM
Thông báo v/v thay đổi phòng thi SS1 lớp 1, 2C15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 17 Dec 2017, 8:31 PM
Thông báo về môn thực tập nghề nghiệp K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Dec 2017, 9:10 AM
Danh sách thi CAL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Dec 2017, 9:00 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 12 Dec 2017, 3:14 PM
Thông báo v/v khai mã số BHXH Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Dec 2017, 8:02 AM
Thông báo về việc xét tốt nghiệp Đợt 2 cho sinh viên hệ đại học chính quy khoá 2013-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:18 PM
Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 Dec 2017, 3:05 PM
Thông báo thi cuối kỳ lớp học lại môn CAL Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:58 PM
Thông báo thi lại lớp học lại môn SEG và DMP Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Dec 2017, 2:57 PM
THÔNG BÁO THI TIẾNG ANH DẠNG THỨC HANU TEST Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Dec 2017, 10:46 AM
Thông báo v/v đăng ký học lại các môn kỳ Spring 2018 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Dec 2017, 3:12 PM
Thông báo điểm thi SEG lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 4 Dec 2017, 2:19 PM
Thông báo v/v kê khai và đăng kí BHYT 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 4:01 PM
Thông báo v/v thi lại môn Tin học cơ sở đợt 3, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 1 Dec 2017, 2:22 PM
Thông báo điểm thi DMP lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên chính quy K13, 14, 15 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:29 AM
Thông báo v/v tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc trình độ A2, B1, B2 bậc 2/6, 3/6, 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - dạng thức Sau đại học, trình độ B1-B2-C1 (dạng thức ba bậc) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 30 Nov 2017, 9:12 AM
Thông báo v/v thi giữa kỳ lớp Cal học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Nov 2017, 7:18 PM
Thông báo v/v tham dự Hội thảo hướng nghiệp cho SV hệ đào tạo chính quy khóa 2014-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 3:56 PM
Quyết định về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015, 2016 và 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Nov 2017, 9:04 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm các khóa (xét TN đợt tháng 12/2017) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 1:24 PM
Thông báo v/v nộp đơn xin lưu ban Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Nov 2017, 9:30 AM
Thông báo v/v thi sớm các môn Fall 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Nov 2017, 3:35 PM
Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Nov 2017, 3:32 PM
Danh sách SV các khóa bị lưu ban/buộc thôi học năm học 2017 - 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Nov 2017, 2:52 PM
Thông báo nghỉ tut AI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Nov 2017, 12:06 AM
Thông báo về chương trình tham quan thực tế tại doanh nghiệp Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 3:23 PM
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:58 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 2:48 PM
Thông báo danh sách những SV còn nợ HP + BHYT kỳ 1 năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Nov 2017, 11:00 AM
Thông báo danh sách sinh viên lưu ban và buộc thôi học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Nov 2017, 8:32 AM
Just now Thông báo v/v đổi lịch học Lecture môn POS Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Nov 2017, 5:27 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 3:17 PM
Thông báo về Hội thảo hướng nghiệp lựa chọn cho sinh viên khóa 2015 - 2019 và các sinh viên khác quan tâm Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Nov 2017, 8:08 AM
Khai giảng các khóa đào tạo kỹ năng Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sat, 28 Oct 2017, 1:24 PM
Thông báo thi NLNN tiếng Anh ngày 11&12/11/2017 (Sinh viên toàn khóa K2014) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 26 Oct 2017, 7:57 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Oct 2017, 2:06 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn POS K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:56 PM
Thông báo đổi lịch học Lec môn ISD K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Oct 2017, 9:45 PM
Thông báo v/v học buổi An toàn thông tin (BẮT BUỘC) thuộc chương trình giảng dạy môn THCS đợt 1, 2, năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:20 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên các khoá của khoa CNTT Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Oct 2017, 8:00 AM
Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 Oct 2017, 10:10 AM
Thông báo về buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên khoa CNTT Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 9 Oct 2017, 10:56 PM
HITA tuyển sinh Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Mon, 9 Oct 2017, 6:37 PM
[SAD RELEARN] Starting time changed on Oct Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 6 Oct 2017, 3:58 PM
Thông báo v/v lấy chứng chỉ B2 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 6 Oct 2017, 2:43 PM
Thông báo danh sách SV chưa đóng HP kỳ 1 năm học 2017 - 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 11:24 AM
Thông báo danh sách niêm yết sinh viên hệ chính quy khóa 2014, 2015 và 2016 thuộc diện được nhận học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Sep 2017, 8:32 AM
Thông báo lịch học bù SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Sep 2017, 4:05 PM
Thông báo đổi phòng học SS1 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 27 Sep 2017, 10:22 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 26 Sep 2017, 8:52 AM
Thông báo nghỉ môn NSE K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 22 Sep 2017, 10:33 AM
Thông báo v/v thu học phí (K16) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Sep 2017, 8:06 AM
Thông báo cấp bổ sung 3 học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Sep 2017, 4:41 PM
Thông báo về học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Sep 2017, 10:11 AM
Danh sách sinh viên K16 cập nhật sau Hanu Test 06/09 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 3:15 PM
Thông báo nghỉ học Lecture AIW Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Sep 2017, 10:42 AM
Thông báo nghỉ lớp học lại DMP Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 15 Sep 2017, 1:39 PM
Thông báo nghỉ Lecture AI Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:15 PM
Thông báo nghỉ Tut Mat207 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 11 Sep 2017, 9:06 PM
Thông báo lịch học bù Tut SEG K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:51 PM
Cập nhật lịch học lại Fall 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 8 Sep 2017, 1:41 PM
Thông báo nghỉ Lecture môn NSE K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:49 AM
Thông báo enroll các môn học Fall 2017 của K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 6 Sep 2017, 8:43 AM
Thông báo nghỉ Lecture môn ISD Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 5 Sep 2017, 10:48 PM
Thông báo danh sách sinh viên K16 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 31 Aug 2017, 2:41 PM
Thông báo v/v nhận thẻ ngân hàng mới Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Aug 2017, 2:00 PM
Thông báo về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 4:30 PM
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh HANU TEST Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 1:56 PM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2017-2018) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Aug 2017, 10:39 AM
Thông báo đổi phòng học Tut môn NSE Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Aug 2017, 8:40 AM
Thông báo thời khoá biểu các lớp học lại lớp riêng Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Aug 2017, 3:04 PM
Thông báo đổi giờ học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 24 Aug 2017, 2:45 PM
Thông báo điều chỉnh giờ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên từ ngày 24/8/2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:36 PM
Thông báo lịch nghỉ Lễ 2/9/2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 24 Aug 2017, 2:33 PM
Thông báo các lớp học lại Fall 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 18 Aug 2017, 1:27 PM
Thông báo cập nhật danh sách số TK mới để SV đóng học phí Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Aug 2017, 7:39 AM
Thông báo enroll các course học đi K14, K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 13 Aug 2017, 4:15 PM
Thông báo bảng điểm xét học bổng Spring 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 11 Aug 2017, 4:03 PM
Thông báo danh sách được duyệt tham gia chương trình học tập và nghiên cứu ngắn hạn tại trường Kitakyushu (Nhật Bản) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Aug 2017, 10:56 AM
Thông báo chương trình học tập - nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 3 Aug 2017, 8:49 PM
Thông báo điểm ISD lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 2 Aug 2017, 7:45 PM
Thông báo đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 30 Jul 2017, 9:37 PM
Thông báo điểm thi lại STA K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:58 AM
Thông báo điểm thi lại IST K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jul 2017, 9:49 AM
Thông báo điểm thi lại HCI K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại WEB K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:01 PM
Thông báo điểm thi lại PPL K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo điểm thi lại NAT K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Jul 2017, 4:00 PM
Thông báo danh sách thi lại môn IST K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 6 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo về môn IST K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 8:41 PM
Thông báo điểm thi lại JAV của C14, 7,8C13 và lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jul 2017, 4:26 PM
Thông báo v/v Phòng Đào tạo thay đổi lịch phát bằng, bảng điểm tốt nghiệp Đại học khóa 2013-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Jul 2017, 8:35 AM
Thông báo danh sách thi lại PPL K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 4 Jul 2017, 10:32 PM
Thông báo điểm SS2 2,3,4C14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 29 Jun 2017, 12:12 AM
Thông báo điểm IST K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 12:07 PM
Thông báo điểm môn HCI K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 28 Jun 2017, 9:13 AM
Thông báo điểm NAT C15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:45 PM
Thông báo cập nhật điểm sau phúc tra môn WEB Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 27 Jun 2017, 12:41 PM
Thông báo điểm môn WEB C14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 12:03 PM
Thông báo điểm môn PPL C15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 12:02 PM
Danh sách thi lại STA C15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 26 Jun 2017, 9:07 AM
Danh sách thi lại JAV C14 + 7,8C13 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 25 Jun 2017, 8:49 PM
Thông báo đổi lịch thi môn PPL Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 6:59 PM
Thông báo điểm DBS K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 2:49 PM
Thông báo điểm JAV K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 12 Jun 2017, 2:48 PM
Danh sách chia phòng môn WEB K14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Jun 2017, 10:37 AM
Thông báo đổi lịch thi môn Java Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 5 Jun 2017, 3:45 PM
Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 31 May 2017, 4:40 PM
Thông báo thi lại môn IST lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 May 2017, 8:26 AM
Thông báo điểm IST lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 10:37 PM
Thông báo điểm môn WEB lớp học lại + 7,8C13 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 7:58 PM
Thông báo điểm JAVA lớp 7,8C13 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 29 May 2017, 7:56 PM
Thông báo phòng thi môn DSA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 26 May 2017, 11:02 AM
Thông báo rời lịch thi sớm môn DSA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 May 2017, 11:19 AM
Thông báo điểm thi môn STA lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 May 2017, 8:32 AM
Thông báo điểm thi môn DBS lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 23 May 2017, 2:32 PM
Thư mời tham gia cuộc thi khởi nghiệp ASEAN Young SocialPreneurs Program (AYSPP) 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 May 2017, 7:22 AM
Thông báo điểm PPL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 18 May 2017, 2:49 PM
Thông báo v/v kiểm tra thể lực (bổ sung) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 17 May 2017, 1:46 PM
Thông báo về buổi giới thiệu về luật đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 12 May 2017, 2:03 PM
Thông báo thi môn PPL lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 11 May 2017, 2:48 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 11 May 2017, 2:32 PM
Thông báo học bổng KOVA lần thứ 15 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 May 2017, 9:36 AM
Thông báo đổi phòng học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 5 May 2017, 4:21 PM
Thông báo về việc miễn thi Năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 2013-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 May 2017, 9:14 AM
Thông báo danh sách SV các khóa còn nợ học phí Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 3 May 2017, 4:13 PM
Thông báo về nội quy phòng thi Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 May 2017, 1:46 PM
Thông báo Lịch kiểm tra đánh giá thể lực khóa 2013 trước khi TN Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Apr 2017, 9:26 AM
Thông báo v/v nộp tiền thi Năng lực ngoại ngữ đối với SV K13 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Apr 2017, 9:01 AM
Thông báo v/v nhận chứng chỉ quốc phòng của K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 26 Apr 2017, 8:40 AM
Thông báo v/v đăng ký thi sớm các môn kỳ Spring 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 25 Apr 2017, 11:00 AM
Thông báo v/v nộp hồ sơ thi năng lực ngoại ngữ (bắt buộc) đối với SV K13 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Apr 2017, 8:01 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp C13 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 18 Apr 2017, 8:17 AM
Thông báo v/v hoàn thành khảo sát cho buổi hướng nghiệp Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Apr 2017, 11:35 PM
Thông báo v/v tham dự buổi hướng nghiệp cho sinh viên chuyên ngành hệ chính quy 2013-2017 do P.CTSV tổ chức Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Apr 2017, 11:03 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 12 Apr 2017, 10:46 AM
Thông báo lịch học bù Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Apr 2017, 9:44 AM
THÔNG BÁO THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH - HANU TEST Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 4 Apr 2017, 8:05 AM
Thông báo nghỉ học ngày thứ 7 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 31 Mar 2017, 3:58 PM
Thông báo của nhà trường v/v nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính để lừa đảo, trục lợi Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 31 Mar 2017, 3:29 PM
Thông báo v/v yêu cầu SV năm thứ 4 cập nhật Hồ sơ sinh viên trong cơ sở dữ liệu Dự án VOYAGE và thực hiện hoạt động khảo sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Mar 2017, 2:04 PM
Thông báo lịch nghỉ các ngày lễ: Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Mar 2017, 1:53 PM
Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Mar 2017, 3:15 PM
Thông báo v/v xét chọn sv tham gia chương trình hè 2017 tại trường ĐH Ochanomizu Nhật Bản Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Mar 2017, 2:01 PM
Thông báo v/v enrol môn học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Mar 2017, 9:28 AM
Thông báo lịch học môn Java lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Mar 2017, 4:07 PM
Thông báo lịch học các lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 11 Mar 2017, 10:49 AM
Thông báo về việc tập huấn dự án Voyage Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Mar 2017, 9:56 AM
Thông báo về việc bồi dưỡng kỹ năng mềm Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Mar 2017, 9:55 AM
Thông báo điểm thi lại môn SAD Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Mar 2017, 2:32 PM
Thông báo thi lại môn MAT201 lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Mar 2017, 2:46 PM
Điểm thi lại môn IPG K15 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Mar 2017, 2:34 PM
Thông báo thay đổi phòng học môn SS2 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Mar 2017, 9:27 AM
Danh sách sinh viên học viên học lại Spring 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 27 Feb 2017, 9:51 AM
Thông báo v/v nộp tiền học lại (đợt nộp bổ sung) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Feb 2017, 9:10 AM
Thông báo nghỉ học môn DSA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Feb 2017, 3:07 PM
Thông báo điểm phúc tra môn SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Feb 2017, 10:32 AM
Thông báo các môn học lại Spring 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 Feb 2017, 3:27 PM
Thông báo đổi phòng học Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Feb 2017, 2:11 PM
Thông báo điểm thi lại môn SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Feb 2017, 9:22 AM
Thông báo v/v tham dự Chương trình "Tôi đột phá 2017" Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Feb 2017, 3:20 PM
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 20 Feb 2017, 3:15 PM
Thông báo điểm môn Cal lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Feb 2017, 3:11 PM
Cập nhật điểm môn ISD Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 17 Feb 2017, 2:10 PM
Mẫu đăng ký thực tập tốt nghiệp (02 mẫu) và mẫu đăng ký làm luận văn tốt nghiệp. Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Feb 2017, 3:06 PM
Thông báo điểm môn ISD Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 15 Feb 2017, 8:47 AM
Thông báo điểm sau phúc tra môn MAT221 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Feb 2017, 4:07 PM
Entrepreneurs Talk Series Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Feb 2017, 11:02 AM
Thông báo điểm thi lại EBZ Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sat, 11 Feb 2017, 8:18 PM
Thông báo nộp tiền học lại các môn kì 2, năm học 2016-2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 4:11 PM
Thông báo điểm thi lại Algebra và DMP Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 4:07 PM
Thông báo điểm SS1 của K14 và lớp học lại Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Feb 2017, 10:05 AM
Thông báo đổi phòng học Tutorial môn PJM Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 4:10 PM
Thông báo nhận BHYT Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 3:08 PM
Thông báo thu học phí kì 2, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Feb 2017, 2:26 PM
Thông báo đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 9:59 AM
Thông báo điểm môn SAD Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 8:54 AM
Thông báo v/v trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 8 Feb 2017, 8:48 AM
Thông báo enroll vào course học đi Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Feb 2017, 8:21 AM
V/v bảo trì website ngày 7/2/2017 (16h30 -> 17h30) Hình của Nguyen Huu Cam Nguyen Huu Cam 0 Nguyen Huu Cam
Tue, 7 Feb 2017, 3:46 PM
Thông báo cho các sinh viên lên chuyên ngành muộn Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Feb 2017, 2:06 PM
Thông báo lịch thi lại DMP và IPG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Feb 2017, 3:42 PM
Thông báo điểm thi lại POS, AI, NSE Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Feb 2017, 3:04 PM
Thông báo điểm thi lại Calculus Fall 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Feb 2017, 2:23 PM
Thông báo điểm MAT221 sau phúc tra Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Jan 2017, 2:47 PM
Thông báo lịch thi lại môn MAT201 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 8:53 PM
Thông báo nghỉ lecture môn DSA Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 5:42 PM
Thông báo lịch thi lại MAT207 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Jan 2017, 10:59 AM
Điểm thi hết môn IPG Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 4:12 PM
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 10:10 AM
Điểm thi hết môn DMP Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 18 Jan 2017, 9:27 AM
Thông báo thi lại SEG và POS Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 Jan 2017, 4:30 PM
Điểm thi hết môn SEG Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 10:23 PM
Thông báo điểm MAT207 sau phúc tra Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 2:25 PM
Thông báo nộp tiền thi lại môn POS và SEG Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 16 Jan 2017, 9:25 AM
Điểm thi hết môn POS Fall 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 Jan 2017, 8:52 AM
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 2,năm học 2016-2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Jan 2017, 4:37 PM
Điểm thi hết môn MAT201 Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Jan 2017, 12:16 PM
Thông báo nộp tiền thi lại môn AI và NSE Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 10 Jan 2017, 9:19 AM
Điểm thi hết môn MAT207 Fall 2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 9 Jan 2017, 2:00 PM
Thông báo điểm thi hết môn NSE Fall 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 6 Jan 2017, 8:08 AM
Điểm thi hết môn AIT Fall 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 5 Jan 2017, 4:26 PM
Thông báo về lịch thi Final lớp học lại Calculus Fall 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 4 Jan 2017, 8:14 AM
Thông báo v/v đăng kí thi B2 Năng lực ngôn ngữ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Dec 2016, 4:02 PM
Kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Dec 2016, 3:55 PM
Danh sách SV bị cấm thi Fall 2016 (note nợ học phí) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 27 Dec 2016, 9:19 AM
Danh sách xếp lớp sinh viên lên chuyên ngành muộn Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 20 Dec 2016, 10:02 AM
Thông báo v/v tham dự hội thảo Kosen Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Dec 2016, 5:03 PM
Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 16 Dec 2016, 9:03 AM
Thông báo v/v nhận lịch năm 2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 14 Dec 2016, 8:20 AM
Thông báo kế hoạch thi Năng lực ngoại ngữ đợt 1 đối với SV khóa 2013-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 9 Dec 2016, 11:28 AM
Thông báo v/v sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Dec 2016, 9:53 AM
Thông báo v/v xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 12-2016 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 9 Dec 2016, 9:47 AM
Thông báo v/v điểm rèn luyện của sinh viên K13, 14 Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 6 Dec 2016, 11:50 AM
Thông báo điểm thi môn Algebra (lớp học lại) và lịch nộp tiền thi lại Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Dec 2016, 10:38 AM
Thông báo về việc tổ chức chương trình "Mind Education" Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Dec 2016, 5:51 PM
Thông báo v/v gặp mặt, tặng quà cho những sinh viên đã từng tham gia bộ đội, công an đang học tập tại trường Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 5 Dec 2016, 7:52 AM
Thông báo v/v đổi phòng học (tạm thời) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Dec 2016, 7:57 AM
Thông báo v/v đăng kí BHYT năm 2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Nov 2016, 4:06 PM
Thông báo v/v thi lại môn ISD (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Nov 2016, 1:52 PM
To SS1 Relearn Students Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 28 Nov 2016, 12:15 PM
To: Algebra relearn students Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Nov 2016, 3:34 PM
To: AI relearn students Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Nov 2016, 1:21 PM
Danh sách cựu SV các khóa ủng hộ chuỗi sự kiện Chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa CNTT Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Nov 2016, 8:25 AM
v/v enroll môn Calculus (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 22 Nov 2016, 8:47 AM
Lịch thi hết môn ISD (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 21 Nov 2016, 1:51 PM
Enrol SS1 Relearn course Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Nov 2016, 8:13 AM
Điểm giữa kì và lịch thi hết môn ISD (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Nov 2016, 10:14 AM
To foreign students Hình của Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 Nov 2016, 10:04 AM
Danh sách SV đạt giải thưởng cuộc thi "Sản phẩm IT" và sáng tạo Logo Khoa CNTT nhân dịp Kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 15 Nov 2016, 2:38 PM
Thông báo v/v cho SV nghỉ học nhân Kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 9:31 AM
Thông báo v/v cử SV tham dự lễ meeting nhân kỉ niệm 10 năm thành lập Khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 9:17 AM
To: AI relearn students Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Nov 2016, 8:45 AM
Enrol SEG Relearn Course Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Tue, 8 Nov 2016, 9:26 AM
Thông báo thi năng lực tiếng Anh Hanu Test Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Nov 2016, 8:21 AM
Danh sách cảnh báo học tập đối với sinh viên nghỉ học quá hạn Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 2:39 PM
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT CHO SINH VIÊN IT HANU GIỚI THIỆU CƠ HỘI VIỆC LÀM TỐT TẠI NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM SAU KHI TỐT NGHIỆP Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:39 AM
Thông báo v/v mở khóa đào tạo vị trí Kiểm thử phần mềm cho thị trường Nhật bản Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:31 AM
Thông báo v/v thay đổi phòng học Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:27 AM
Thông báo v/v tham dự workshop hướng nghiệp vào 9h sáng thứ 7, ngày 05/11/2016 tại Hội trường lớn Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Nov 2016, 8:12 AM
Thông báo v/v hoãn buổi workshop hướng nghiệp vào thứ 7, ngày 29/10/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 28 Oct 2016, 8:57 AM
Thông báo v/v áp dụng thời gian giảng dạy và học tập mới Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 25 Oct 2016, 9:29 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học môn NSE C14 (thứ 7, 05/11/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 24 Oct 2016, 3:01 PM
Thông báo lịch thuyết trình sản phẩm tham dự cuộc thi IT nhân sự kiện thành lập Khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Oct 2016, 4:22 PM
Thông báo nghỉ học lại các môn EBZ, SS1, SEG, ALG (thứ 7, 22/10/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 21 Oct 2016, 4:03 PM
Khai giảng khóa học Quản trị mạng, bảo mật và Tester ISTQB Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Fri, 14 Oct 2016, 10:16 AM
Thông báo v/v đối chiếu danh sách SV còn nợ học phí tính đến tháng 10/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Oct 2016, 1:32 PM
Thông báo v/v tổ chức buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 (01, 15, 29/10, 12/11/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Oct 2016, 8:37 AM
Thông báo Học bổng trao đổi sinh viên ERASMUS+ tại trường Đại học Camerino - Italia (năm học 2016-2017) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 11 Oct 2016, 12:19 PM
Thông báo phòng học học lại môn ISD Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Oct 2016, 4:27 PM
Thông báo chuyển phòng học môn AIW (cô Tranglt) ngày 10/10/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 7 Oct 2016, 4:10 PM
FIT Closed Cup - FIT Basketball Tournament Hình của Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Wed, 5 Oct 2016, 10:19 PM
Thông báo danh sách SV nhận Học bổng học kì 2, 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Oct 2016, 3:21 PM
Enrolment key môn thực tập khóa k13 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 5 Oct 2016, 9:37 AM
HITA TUYỂN SINH 2016 Hình của Hoc vien CNTT HanU Hoc vien CNTT HanU 0 Hoc vien CNTT HanU
Sat, 1 Oct 2016, 2:15 PM
Thông báo v/v tham dự buổi workshop hướng nghiệp đối với SV các khóa K13, K14, K15 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 29 Sep 2016, 10:45 AM
SAD for 13 student today is off Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Sat, 24 Sep 2016, 8:46 AM
Danh sách sinh viên K15 (update 23.9.2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 23 Sep 2016, 4:42 PM
Thời khóa biểu học lại môn ISD Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 22 Sep 2016, 2:29 PM
Thông báo về Quy chế đào tạo ĐH hệ CQ của trường ĐH Hà Nội Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Sep 2016, 1:51 PM
Thông báo v/v nộp học phí và BHYT Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 21 Sep 2016, 1:50 PM
Thời khóa biểu học kì 1, năm học 2016-2017 (20/9/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Sep 2016, 3:39 PM
Thông báo danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập khóa 2013, 2014, 2015 học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 20 Sep 2016, 11:09 AM
Thông báo về việc lập danh sách lớp khóa 2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 16 Sep 2016, 8:35 AM
Thông báo v/v nhận Chứng chỉ giáo dục quốc phòng Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 15 Sep 2016, 2:35 PM
Hướng dẫn enroll các môn học C15 cập nhật ngày 13-9-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 13 Sep 2016, 1:59 PM
Thông báo v/v tổ chức Orientation dành cho sinh viên C15 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 8 Sep 2016, 3:52 PM
Thông báo v/v cấp học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 8 Sep 2016, 9:28 AM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 6 Sep 2016, 2:47 PM
Thông báo v/v điều chỉnh bố trí phòng lec môn SAD ngày 08/9/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 11:14 AM
Thông báo xét học bổng để trao trong chương trình "Chắp cánh ước mơ - Vượt sông hồ tìm chữ" năm 2016 của Hội Khuyến học Việt Nam. Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 8:15 AM
Thông báo v/v học bù 2 buổi tut môn SEG (lớp thầy Duclm) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 1 Sep 2016, 8:05 AM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Aug 2016, 4:19 PM
Thông báo v/v bổ sung thông tin cá nhân người tham gia BHYT Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Aug 2016, 11:19 AM
Thông báo thi HANU TEST ngày 06/9/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Aug 2016, 3:54 PM
Thông báo v/v nộp học phí hệ CQ khóa 2013, 2014, 2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 3:35 PM
Bảng công nhận tương đương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữ (ban hành kèm theo Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 1:50 PM
Thông báo tới toàn thể SV các khóa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Aug 2016, 8:43 AM
Thông báo v/v thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV hệ CQ khóa 2013-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Aug 2016, 3:39 PM
Thông báo về kế hoạch học các Bộ môn chung (Chính trị, GDTC) năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Aug 2016, 2:19 PM
Thông báo v/v đăng ki học lại các môn học kì 1,năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Aug 2016, 9:21 AM
Thông báo v/v enroll các môn học kì 1, năm học 2016-2017 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 8 Aug 2016, 2:12 PM
V/v Tổng hợp điểm xét học bổng K13 và K14 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jul 2016, 5:16 PM
Tuyển sv lập trình C# vào nhóm Hình của TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 20 Jul 2016, 9:57 AM
Thông báo điểm thi lại NAT Spring 2016 (sau phúc tra) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Jul 2016, 12:08 PM
Thông báo điểm thi lại IST Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jul 2016, 4:14 PM
Thông báo điểm thi lại DBS Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Jul 2016, 4:11 PM
Thông báo điểm thi lại PPL Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Jul 2016, 9:54 AM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM IT Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Jul 2016, 9:10 AM
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 29 Jun 2016, 9:48 AM
Thông báo điểm thi lại STA Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 28 Jun 2016, 3:23 PM
Thông báo điểm phúc tra PPL (lần 1) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 27 Jun 2016, 10:11 AM
Thông báo lịch thi học kì 2, năm học 2015-2016 (cập nhật 25/6) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Jun 2016, 3:42 PM
Thông báo về việc sinh viên tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án Voyage của châu Âu Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Jun 2016, 2:28 PM
Thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 2012 - 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 21 Jun 2016, 2:22 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 15 Jun 2016, 4:10 PM
Thông báo v/v nộp khoá luận tốt nghiệp cho Thư viện Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 Jun 2016, 3:57 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 25/6/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Jun 2016, 10:59 AM
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2016 Hình của Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Fri, 3 Jun 2016, 3:21 PM
Bộ môn GDTC thông báo điểm Thể dục K12 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jun 2016, 8:27 AM
Thông báo danh sách SV K12 nợ học phí Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 2 Jun 2016, 4:17 PM
Thông báo v/v xuất trình biên lai thu học phí kì 2, 2015-2016 đối với SV K14 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jun 2016, 11:33 AM
Bộ môn GDTC thông báo điểm các môn giáo dục thể chất của sinh viên Khoá 2012 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 31 May 2016, 9:05 AM
Thông báo v/v thi lại môn PJM Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 May 2016, 4:32 PM
Thông báo v/v nộp tiền thi lại môn PJM Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 27 May 2016, 3:14 PM
Thông báo v/v thi lại môn IST (lớp relearn) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 24 May 2016, 10:22 AM
Thông báo học bổng KOVA lần thứ 14 dành cho SV K13, K14 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 23 May 2016, 8:25 AM
Thông báo khẩn Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 2:17 PM
Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 1:44 PM
Thông báo về việc Kiểm tra tài chính để chuẩn bị xét tốt nghiệp Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 May 2016, 10:47 AM
Thông báo v/v cập nhật điểm trên cổng thông tin đào tạo Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 4:11 PM
Thông báo v/v hoàn thành môn học GDQP- AN Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 2:14 PM
Thông báo v/v thay đổi lịch học bù (ngày 14/5/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 May 2016, 9:53 AM
Thông báo danh sách SV đăng kí Hội thi IT chào mừng kỉ niệm 10 năm ngày thành lập khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 May 2016, 2:45 PM
Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 May 2016, 9:42 AM
Thông báo về việc bổ sung thông tin và bổ sung số tài khoản thẻ Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 12 May 2016, 9:08 AM
Thông báo v/v kiểm kê sổ Đoàn K12 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 May 2016, 10:30 AM
Thông báo thi HANU TEST Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 5 May 2016, 4:02 PM
Thông báo v/v Trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Chính quy Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 Apr 2016, 8:50 AM
Lịch thi hết môn của các lớp học lại Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Apr 2016, 10:42 AM
Thông báo v/v giảng dạy môn DSA Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Apr 2016, 10:40 AM
Thông báo về kiểm tra thể lực sinh viên khóa 2012-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Apr 2016, 2:12 PM
Thông báo v/v học bù 2 đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Apr 2016, 2:11 PM
Thông báo v/v giảng dạy môn IST tut Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Apr 2016, 11:02 AM
Thông báo về việc cử sinh viên đi Du học hè năm 2016 tại Trường ĐH Ochanomizu, Nhật Bản Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Apr 2016, 9:03 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 8 Apr 2016, 2:56 PM
Thông báo về phòng, chóng Virus Zika Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Apr 2016, 10:57 AM
THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HÀ NỘI Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 7 Apr 2016, 10:55 AM
Thông báo phục vụ tài liệu số Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Apr 2016, 8:39 AM
Thông báo lịch thi các lớp học lại IPG, JAVA, DBS, DSA, SS2 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 4 Apr 2016, 12:41 PM
Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thi IT chuẩn bị thành lập khoa Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 4 Apr 2016, 11:25 AM
Thông báo v/v giảng day lớp Redo - SS2 + DSA + DBS và Redo - IPG + JAVA Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 4 Apr 2016, 11:11 AM
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên K12 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 30 Mar 2016, 2:35 PM
Thông báo v/v học môn Đường lối CM của Đảng CSVN Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Mar 2016, 1:50 PM
Danh sách SV các khóa nợ học phí tính đến ngày 26/3/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Mar 2016, 9:06 AM
Thông báo thi Hanu Test ngày 09.4.2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Mar 2016, 10:00 AM
Thông báo v/v thi lại môn PJM (lớp Redo) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Mar 2016, 9:03 AM
Thông báo v/v nghỉ lễ trong tháng 4 và tháng 5 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Mar 2016, 8:59 AM
Thông báo v/v giảng dạy lớp DSA (1-5C14) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Mar 2016, 1:25 PM
Thông báo v/v tạm chuyển phòng học (24/3/2016) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 17 Mar 2016, 10:14 AM
Thông báo v/v nộp học phí học kì 2, năm học 2015 - 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Mar 2016, 3:39 PM
Thông báo danh sách xét học bổng học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Mar 2016, 2:47 PM
Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Mar 2016, 2:41 PM
Thông báo nghỉ SS2 lớp 8C13 và 5C13 Hình của Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Mon, 14 Mar 2016, 4:44 PM
Thông báo lịch thi môn PPL (Lớp học lại) Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 11 Mar 2016, 9:27 AM
Lịch học lại các môn Spring 2016 (update) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Mar 2016, 4:19 PM
Thông báo lịch thi môn PJM và STA (lớp học lại) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Mar 2016, 4:11 PM
Thông báo v/v kí bổ sung sổ theo dõi giảng dạy và học tập Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Mar 2016, 10:40 AM
Thông báo v/v học lại môn PPL (lớp thầy Thắng) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 2 Mar 2016, 2:07 PM
Thông báo thay đổi phòng học học lại môn PPL (Redo 3 + 4) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 1 Mar 2016, 4:07 PM
Thông báo v/v enrol các môn học lại Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 24 Feb 2016, 4:21 PM
Thông báo miễn giảm học phí kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 23 Feb 2016, 1:16 PM
Thay đổi lịch nghỉ Tết Bính Thân 2016! Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Sun, 31 Jan 2016, 9:02 AM
Thông báo về hướng dẫn làm hồ sơ Trợ cấp xã hội, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ chi phí học tập năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 29 Jan 2016, 3:35 PM
1C13 WEB tutorial will be off Hình của Quân Đặng Đình Quân Đặng Đình 0 Quân Đặng Đình
Thu, 28 Jan 2016, 5:14 PM
Thông báo danh sách SV bị hủy kết quả thi do không nộp lệ phí thi lại kì 1, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 27 Jan 2016, 3:24 PM
[For C12] Self enrollment to Industrial practice course Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 27 Jan 2016, 12:32 PM
Danh sách SV Spring 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 25 Jan 2016, 5:49 PM
Thông báo thi HANU TEST ngày 31/1/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Jan 2016, 3:29 PM
Thông báo v/v thu học phí kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ chính quy các khoá: 2012, 2013, 2014, 2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 Jan 2016, 3:24 PM
Thông báo v/v điền thông tin "Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên" của nhà trường Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 Jan 2016, 7:42 AM
Lịch thi học kì 1 (từ 04/01/2016 đến 22/01/2016) - update 20/01/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 Jan 2016, 3:44 PM
Thông báo v/v học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Jan 2016, 3:33 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 (bổ sung) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Jan 2016, 10:00 AM
Thông báo v/v cấp bằng, bảng điểm tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 Jan 2016, 9:55 AM
Thông báo v/v nộp đơn đăng kí thực tập tốt nghiệp Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 Jan 2016, 12:36 PM
Thông báo kế hoạch nghỉ Tết Bính Thân 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 Jan 2016, 8:24 AM
Thông báo v/v enrol các môn học học kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 12 Jan 2016, 11:17 AM
Thông báo thi HANU TEST ngày 17/01/2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 6 Jan 2016, 4:13 PM
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 Jan 2016, 8:58 AM
Thư mời tham dự buổi thuyết trình về Kỹ năng thông tin và nghiên cứu Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 4 Jan 2016, 2:04 PM
Thông báo danh sách SV được công nhận tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2012) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 31 Dec 2015, 3:10 PM
Thông báo v/v đăng kí thực tập tốt nghiệp Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 30 Dec 2015, 3:17 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn thuộc học kì 2, năm học 2015-2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Dec 2015, 3:48 PM
Thông báo thi Hanu Test ngày 27 tháng 12 năm 2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Dec 2015, 2:10 PM
Lịch thi SS1 (từ 14/12 đến 17/12/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 11 Dec 2015, 4:01 PM
Thông báo v/v kí sổ theo dõi học tập và giảng dạy Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 11 Dec 2015, 2:10 PM
Thông báo v/v gia hạn xét tốt nghiệp đợt 2 (12/2015) cho SV CQ khóa 2011-2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 9 Dec 2015, 10:49 AM
Thông báo lịch thi hết môn và thi lại học kì 1, năm học 2015-2016 (update 07/12/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Dec 2015, 8:49 AM
Thông báo v/v lập danh sách SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hiện đang học tập tại trường Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Dec 2015, 8:08 AM
Kết quả thi HANU TEST ngày 29/11/2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 4 Dec 2015, 8:21 AM
Thông báo v/v nộp học phí học kì 1, năm học 2015 - 2016 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 3 Dec 2015, 4:26 PM
Thông báo v/v tham dự Lễ bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng nhiệm kì 2015 - 2020 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Nov 2015, 2:18 PM
Gia hạn đăng ký (enrol) vào khóa học Hình của Quan Tran Van Quan Tran Van 0 Quan Tran Van
Wed, 25 Nov 2015, 9:09 AM
Danh sách SV được duyệt thi sớm để xét TN đợt 2 (tháng 12/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 17 Nov 2015, 3:11 PM
Thông báo thi Hanu Test ngày 29/11/2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 17 Nov 2015, 9:34 AM
Điểm xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015) (update 17/11/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 17 Nov 2015, 8:15 AM
Thông báo về Danh sách miễn giảm học phí khóa 2015 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Nov 2015, 8:17 AM
Thông báo v/v tổ chức thi sớm cho SV có nguyện vọng xét tốt nghiệp đợt 2 (tháng 12/2015) Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Nov 2015, 8:11 AM
Danh sách sinh viên khoa CNTT được nhận học bổng "Quỹ thầy trò Trần Thi Lương" Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 5 Nov 2015, 8:36 AM
Hướng dẫn đăng nhập vào FIT Portal và tự đăng ký vào học các khóa học Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 3 Nov 2015, 12:17 PM
Thông báo tham dự buổi nói chuyện của Viện trưởng viện quốc gia về giáo dục quốc tế Hàn Quốc Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Oct 2015, 2:50 AM
Thông báo danh sách dự kiến Miễn, Giảm học phí kỳ 1 năm học 2015 -2016 cho sinh viên khóa 2012, 2013, 2014 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Oct 2015, 2:30 AM
Thông báo tuyển chọn sinh viên cho chương trình văn bằng kép ngành Công nghệ thông tin giữa ĐH Hà Nội và ĐH Camerino, Italia Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 28 Oct 2015, 12:59 AM
Hướng dẫn thủ tục xin miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 - 2016 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 4:59 PM
Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên khóa 2011 và các khóa trước Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 4:36 PM
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm học 2015 - 2016 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 11:23 AM
Thông báo họp ban cán sự lớp định kỳ năm học 2015 - 2016 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 10:17 AM
Cuộc thi Vietnam Maker Contest with Intel Galileo - VMIG 2015 Hình của Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 27 Oct 2015, 10:00 AM