Announcements

Information Boards

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:27 PM
Danh sách chia phòng môn DSA K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:16 PM
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest chuẩn đầu ra ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jul 2020, 9:41 AM
Danh sách chia phòng môn SE2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jul 2020, 9:39 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 12:11 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 11 tháng 7 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Jun 2020, 10:59 AM
Thông báo v/v thi lại môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:07 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:05 AM
Thông báo điểm thực tập và khóa luận K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jun 2020, 3:31 PM
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Jun 2020, 9:40 AM
Thông báo v/v thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 24 Jun 2020, 10:17 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 22 Jun 2020, 8:52 AM
Thông báo v.v đăng ký định hướng cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jun 2020, 8:47 AM
Thông báo v/v thi môn DSA, PPL, JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jun 2020, 2:53 PM
Thông báo v/v tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Jun 2020, 1:02 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Jun 2020, 8:28 AM
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:04 AM
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:03 AM
Thông báo v/v đổi phòng học một số môn 8-16/06 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 7 Jun 2020, 8:21 PM
Thông báo Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 Jun 2020, 3:53 PM
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Quyết định 66 của Thủ tướng chính phủ đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:20 PM
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:17 PM
Thông báo cập nhật lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 May 2020, 9:39 AM
Thông báo v/v gia hạn nộp báo cáo thực tập K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 May 2020, 2:34 PM
Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 May 2020, 10:23 AM
Thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 May 2020, 2:32 PM
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 May 2020, 9:16 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2019-2020 của sinh viên K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 May 2020, 1:45 PM
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp hồ sơ cấp tiếp miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 May 2020, 9:23 AM
KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 May 2020, 10:31 AM
Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 May 2020, 1:34 PM
Thông báo v/v học offline các học phần của k17, 18 từ thứ 4, ngày 13/5/2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 9:46 PM
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 4:26 PM
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 8:05 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 7:22 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Apr 2020, 7:59 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian cho sinh viên nộp xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Apr 2020, 9:08 PM
TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 11 Apr 2020, 9:04 AM
Thông báo về thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 25 Mar 2020, 4:50 PM
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Mar 2020, 9:09 AM
Thông báo điểm môn SRM K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Mar 2020, 8:19 AM
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sun, 22 Mar 2020, 7:48 PM
Thông báo v/v dạy trực tuyến môn THCS học kỳ 2, 2019-2020 (lớp 92) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:04 AM
Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:01 AM
Thông báo điểm môn WPR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:57 AM
Thông báo điểm môn SS1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn SAD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:43 AM
Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:12 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIW K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:02 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:01 AM
Thông báo v/v cấp tài khoản học online cho SV lớp THCS 92, học kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Mar 2020, 4:52 PM
Thông báo vv giới thiệu sinh viên xét Giải thưởng Vừ Á Dính năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Mar 2020, 9:14 AM
Thông báo link các nhóm học trực tuyến môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 5:37 PM
Về việc triển khai học trực tuyến cho các lớp Tin học Cơ sở đợt 2, Năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 1:00 PM
Thông báo v/v giảng dạy trực tuyến các môn học lại học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 14 Mar 2020, 12:58 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN CHO SINH VIÊN K17, K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Mar 2020, 3:35 PM
Thông báo điểm AIN K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 9:03 AM
Thông báo điểm POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:27 AM
Thông báo điểm PCO K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:26 AM
Thông báo điểm SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 8:08 AM
Thông báo điểm EBU K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:53 AM
Thông báo điểm CGR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:50 AM
Thông báo điểm DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:46 AM
Thông báo điểm CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 4 Mar 2020, 7:42 AM
Thông báo vv hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 3 Mar 2020, 7:24 AM
Thông báo gia hạn thời hạn nộp đơn phúc tra kết quả thi hết môn THCS học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 2 Mar 2020, 1:27 PM
Thông báo v/v enrol môn học Spring 2020 và lịch học từ ngày 02/03/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 1 Mar 2020, 4:44 PM
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 1, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 12 Feb 2020, 9:57 AM
[BM THCS] Thông báo v/v nộp tiền học lại môn THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:58 PM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jan 2020, 2:41 PM
Thông báo danh sách chia ca môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jan 2020, 2:25 PM
Danh sách chia ca thi môn CAL K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Jan 2020, 3:04 PM
[BM THCS] Thông báo đăng kí bổ sung môn Tin học cơ sở kì 2, năm học 2019 - 2020 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Jan 2020, 8:07 AM
Thông báo danh sách chia ca thi môn WPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jan 2020, 7:18 AM
Danh sách chia ca thi môn DMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jan 2020, 1:08 PM
Thông báo điểm lần 1 môn SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jan 2020, 4:49 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn POP K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 5 Jan 2020, 4:06 PM
Lịch thi hết môn THCS học kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 5:02 PM
Thông báo update lịch thi kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 3 Jan 2020, 8:54 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PCO K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jan 2020, 7:07 PM
Thông báo nhận lịch Tết 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 30 Dec 2019, 7:27 AM
Thông báo danh sách chia ca môn MUL K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 30 Dec 2019, 7:09 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn SE1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 29 Dec 2019, 9:36 AM
SAD K17 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 26 Dec 2019, 8:50 AM
Thông báo v/v thi cuối kỳ lớp SS101 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 26 Dec 2019, 8:06 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:12 AM
Hướng dẫn đăng ký học các môn học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Dec 2019, 10:07 AM
Thông báo tổng hợp điểm xét tốt nghiệp đợt T12/2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Dec 2019, 9:52 AM
Thông báo v/v làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 19 Dec 2019, 10:08 AM
K16 - LỊCH TRÌNH PHỎNG VẤN THỰC TẬP (Updated at 19:00, 16.12.2019) Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 19 Dec 2019, 7:59 AM
Thông báo lịch thi hết môn ISD kì 1, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Dec 2019, 12:56 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS kì 1, năm học 2019 - 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 16 Dec 2019, 12:25 PM
Thông báo điểm lần 2 lớp JAV, PPL học lại Fall 2019 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 13 Dec 2019, 1:22 PM
Thông báo danh sách chia phòng thi hết môn SEG lớp học lại, học kì 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 13 Dec 2019, 1:12 PM
Thông báo điểm AI lần 1 lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 12 Dec 2019, 12:51 PM
Thông báo tập huấn sử dụng phần mềm ứng dụng di động dành cho sinh viên là Ban cán sự lớp các khóa 2016,2017,2018 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:40 PM
Quyết định kèm danh sách sinh viên hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 được nhận Hỗ trợ chi phí học tập năm 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 11 Dec 2019, 12:30 PM
Thông báo điểm lần 1 lớp SAD Redo (đã cập nhật) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 11 Dec 2019, 12:18 PM
Thông báo thi hết môn SEG (lớp học lại HK 1, 2019-2020) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 10 Dec 2019, 8:09 AM
Thông báo v/v hoàn thành giấy tờ xin xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 6 Dec 2019, 7:27 AM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()