Announcements

Information Boards

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo danh sách lớp bổ sung môn ATI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Aug 2022, 9:27 PM
Thông báo số 2425/TB-ĐHHN, ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 26 Aug 2022, 10:23 AM
Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 23 Aug 2022, 8:24 AM
Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 19 Aug 2022, 9:18 AM
Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 15 Aug 2022, 9:38 AM
Học bổng cho các Khóa học kỹ năng 2022 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Sat, 13 Aug 2022, 10:16 AM
Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 10 Aug 2022, 5:08 PM
Thông báo v/v đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K19 ngành CNTT và TTĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 9 Aug 2022, 2:04 PM
Thông báo v/v phúc tra các môn học HK2 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 2 Aug 2022, 5:44 PM
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:50 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:48 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - TTĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:47 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K21 - CNTT hệ CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:45 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - CNTT hệ CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:44 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - TTĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:40 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho khóa K20 - CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:40 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - TTĐPT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:36 AM
Thông báo v/v đăng ký tín chỉ HK1 năm học 2022-2023 cho K19 - CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 1 Aug 2022, 12:21 AM
Thông báo v/v đăng ký định hướng cho K20 ngành CNTT Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 28 Jul 2022, 11:13 AM
Thông báo v/v khảo sát học phần HK2 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 Jul 2022, 3:54 PM
Thông báo khảo sát về chương trình đào tạo dành cho sinh viên khóa 2018 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 23 Jun 2022, 2:43 PM
Thông báo v/v khảo sát học phần HK2 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 23 Jun 2022, 2:37 PM
Thông báo danh sách thi môn REQ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jun 2022, 5:48 PM
Thông báo danh sách thi môn MPR Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jun 2022, 2:58 PM
Thông báo danh sách thi môn DBA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jun 2022, 3:39 PM
Thông báo danh sách thi môn SQA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jun 2022, 3:37 PM
Thông báo danh sách thi môn VCO Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Jun 2022, 2:50 PM
Thông báo danh sách thi môn SE2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Jun 2022, 1:28 PM
Thông báo danh sách thi môn DSA-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 10 Jun 2022, 3:39 PM
Thông báo danh sách thi môn PRM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jun 2022, 5:28 PM
Thông báo danh sách thi môn PRM-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jun 2022, 5:27 PM
[SUMMER 2022] INTERNSHIPS Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 9 Jun 2022, 3:29 PM
Thông báo chuyển lịch thi môn PRM-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 9 Jun 2022, 8:58 AM
Thông báo danh sách thi môn COB Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jun 2022, 4:12 PM
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jun 2022, 6:22 PM
Thông báo điểm thi hết học phần Ứng dụng CNTT học kì 2, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 Jun 2022, 3:50 PM
Thông báo danh sách thi môn PR2-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jun 2022, 3:12 PM
Thông báo danh sách thi môn PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jun 2022, 3:11 PM
Thông báo danh sách thi môn MRE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jun 2022, 4:57 PM
Thông báo về v/v chi trả kinh phí cho bài tham dự Hội thảo khoa học Sinh viên năm 2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 6 Jun 2022, 2:08 PM
Thông báo danh sách thi môn IIS-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jun 2022, 10:59 AM
Thông báo danh sách thi môn CNE-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jun 2022, 10:58 AM
Thông báo danh sách thi môn CNE Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 5 Jun 2022, 3:55 PM
Thông báo danh sách thi môn MAM Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Jun 2022, 2:56 PM
Thông báo danh sách thi môn DSA Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 3 Jun 2022, 2:55 PM
Thông báo danh sách thi môn PST Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jun 2022, 3:31 PM
Thông báo danh sách thi môn PST-CLC Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jun 2022, 3:29 PM
Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 31 May 2022, 3:20 PM
Thông báo danh sách thi môn IIS Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 31 May 2022, 10:09 AM
Thông báo danh sách thi môn ESY Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 31 May 2022, 9:55 AM
Thông báo nhận đơn xin không tính điểm học phần tự chọn Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 31 May 2022, 8:35 AM
Thông báo điểm thực tập năm học 2021 - 2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Sat, 28 May 2022, 5:17 PM
Lịch thi các môn thi sớm để xét TN đợt tháng 6/2022 (Update) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 27 May 2022, 8:36 AM
Danh sách sinh viên đăng ký quy đổi điểm học phần và bảng điểm Chương trình Học cùng doanh nghiệp đợt tháng 1 - 6/2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 26 May 2022, 9:31 AM
Thông báo về kế hoạch học quân sự đối với sinh viên K20 các ngành CNTT, CNTT CLC, TT ĐPT Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 May 2022, 4:22 PM
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ66/2013/QĐ-TTg cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy khóa 2018 năm 2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 25 May 2022, 9:14 AM
Thông báo v/v đăng ký thi sớm HK2 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 May 2022, 2:04 PM
Thông báo v/v nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 May 2022, 2:15 PM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 17 May 2022, 2:08 PM
Thực tập Summer 2022 - Upload CV Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Fri, 13 May 2022, 3:26 PM
Thông báo đăng ký học phần quy đổi cho chương trình "Học cùng doanh nghiệp" đợt tháng 1 - 5/2022 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Fri, 13 May 2022, 2:48 PM
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp Ứng dụng CNTT HK2, năm học 2021 – 2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 9 May 2022, 3:03 PM
ĐĂNG KÝ THAM GIA WEBINAR: LẬP TRÌNH WEB VỚI GENEXUS Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Sun, 8 May 2022, 7:55 PM
Thông báo Đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 và Làm bài kiểm tra năng lực nghề nghiệp ngành CNTT Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 4 May 2022, 11:03 AM
Thông báo v/v tham gia hội thảo "Giới thiệu chương trình thực tập tại doanh nghiệp và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành CNTT và TTĐPT" Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 14 Apr 2022, 6:55 PM
Thông báo cơ hội học bổng Thạc sĩ Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 29 Mar 2022, 2:53 PM
Thông báo học bổng Erasmus trao đổi học thuật dành cho sinh viên các Khoa FMT, Khoa FIT, Khoa tiếng Anh và Khoa FIS của HANU vào kỳ 1 năm học 2022-2023 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 28 Mar 2022, 9:17 AM
Thông báo v/v phúc tra HK1 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 25 Mar 2022, 8:50 AM
Khảo sát thu thập thông tin về tình hình tổ chức đào tạo trực tuyến Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 23 Mar 2022, 4:12 PM
Thông báo điểm thi phúc tra môn Ứng dụng CNTT học kì 1, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 Mar 2022, 10:30 AM
Thông báo thi đánh giá Năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên hệ chính quy Khóa 2018-2022 (đợt 2), kỳ thi ngày 23&24/04/2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 18 Mar 2022, 10:26 AM
SS1 Fall 2021: class 01 07 08 Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Thu, 17 Mar 2022, 3:51 PM
Thông báo số 552/TB-ĐHHN ngày 04 tháng 3 năm 2022 về Kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên trình độ đại học hình thức chính quy khóa 2018 - 2022. Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 7 Mar 2022, 8:58 AM
Thông báo số 493 v/v thực hiện công tác giảng dạy từ ngày 01/3/2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Feb 2022, 2:33 PM
Thông báo về việc thu Học phí học kỳ 2 hệ Chính quy, song ngành năm học 2021-2022 các khóa 2018, 2019, 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Feb 2022, 10:23 AM
Thông báo về việc thu Học phí kỳ 2 hệ Chính quy, song ngành khóa 2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 25 Feb 2022, 10:23 AM
Thông báo v/v xác nhận danh danh sách thông tin sinh viên tốt nghiệp khóa 2017-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 17 Feb 2022, 9:09 AM
Thông báo v/v Khảo sát cập nhật tình trạng tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Update) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 16 Feb 2022, 3:29 PM
Thông báo kết quả thi hết học phần ƯDCNTT học kì 1, năm học 2021-2022 và thời hạn phúc khảo Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Feb 2022, 3:01 PM
Thông báo v/v Khảo sát cập nhật tình trạng tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 10 Feb 2022, 8:39 AM
SS2 lớp 4-5-6-7 lùi lịch học 1 tuần Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 9 Feb 2022, 10:30 AM
Thông báo số 280 v/v thực hiện công tác giảng dạy từ ngày 01/3/2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Feb 2022, 4:34 PM
Thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 27 Jan 2022, 11:15 AM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn chuyên ngành học kì 2, năm học 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 20 Jan 2022, 1:51 PM
Thông báo v/v đóng học phí của sinh viên tham gia chương trình Học cùng doanh nghiệp đợt 1 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jan 2022, 3:37 PM
Thông báo danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 19 Jan 2022, 8:56 AM
Thông báo v/v môn học học kỳ 2 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 17 Jan 2022, 4:23 PM
DANH SÁCH VÀ LỊCH PHỎNG VẤN THỰC TẬP Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Sat, 15 Jan 2022, 3:48 PM
Danh sách thi môn PR1-CLC Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 14 Jan 2022, 4:19 PM
Thông báo danh sách tổng hợp sinh viên còn thiếu thông tin cần thiết trong Hồ sơ sinh viên trên Hệ thống QLĐT Edusoft Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Jan 2022, 4:21 PM
Thông báo v/v đăng kí bổ sung môn NSE học kì 2, 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 13 Jan 2022, 3:35 PM
Thông báo v/v khảo sát môn học MUL và EIS học kỳ 1 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jan 2022, 2:04 PM
Thông báo về việc dồn hủy lớp sau đợt đăng ký tín chỉ Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 13 Jan 2022, 8:35 AM
Thông báo về việc lùi thời gian HK2 năm học 2021-2022 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 9 Jan 2022, 4:02 PM
Danh sách thi môn DMA Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jan 2022, 9:56 PM
Danh sách thi môn DMA-CLC Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 7 Jan 2022, 9:51 PM
[XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, 01/2022] Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Jan 2022, 9:55 AM
Thông báo v/v đăng kí bổ sung học kì 2, 2021-2022 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 6 Jan 2022, 8:38 AM
Danh sách thi môn CAL và CAL-CLC Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jan 2022, 3:22 PM
Danh sách thi môn DBS Fall 2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 5 Jan 2022, 3:00 PM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ()