Announcements

Information Boards

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
Thông báo v/v học lại 2 lớp DBS, SEG học kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Sep 2020, 2:02 PM
Thông báo thu Học phí học kỳ 1 (hệ Chính quy, song ngành) và BHYT năm học 2020-2021 các khóa 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 16 Sep 2020, 1:59 PM
Thông báo chuyển phòng học Tut tuần từ 14-19/09 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 14 Sep 2020, 3:16 PM
Thông báo gia hạn thời hạn enroll các môn học kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 14 Sep 2020, 11:14 AM
Thông báo v/v chuyển phòng học môn SS1 nhóm 07 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 13 Sep 2020, 5:22 PM
Thông báo v/v enroll các môn học lại học kì 1, 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 8 Sep 2020, 3:11 PM
Thông báo enroll môn học Fall 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 8 Sep 2020, 2:53 PM
Thời khóa biểu HK1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 6 Sep 2020, 8:13 PM
Thông báo v/v học lại các môn kì 1, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 27 Aug 2020, 10:11 AM
Thông báo v/v đăng kí học lại các môn học kì 1, năm học 2020-2021 dành cho SV K2016 trở về trước Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 19 Aug 2020, 11:42 AM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K17 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:46 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K19 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:31 PM
Hướng dẫn đăng ký môn học chuyên ngành cho K18 học kỳ 1 năm học 2020-2021 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 18 Aug 2020, 1:31 PM
Thông báo v/v phúc tra môn PST, PMA, DSA, PR2 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 4 Aug 2020, 9:42 AM
Thông báo điểm môn ISD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 2:16 PM
Thông báo điểm môn SS2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 10:04 AM
Thông báo điểm môn PR2 K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 9:25 AM
Thông báo điểm môn SQA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn BDM K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:33 AM
Thông báo điểm môn CNE K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 30 Jul 2020, 8:33 AM
Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, năm học 2020-2021 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 24 Jul 2020, 9:50 AM
Thông báo điểm môn HCI K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 24 Jul 2020, 8:49 AM
Thông báo kết quả chấm phúc tra môn THCS kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 22 Jul 2020, 10:28 AM
Thông báo điểm môn NSE K17 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 22 Jul 2020, 10:21 AM
Thông báo điểm môn SE2 K17 (updated) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Jul 2020, 10:59 AM
Thông báo điểm môn PMA K18+Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 4:07 PM
Thông báo điểm môn ESY K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:55 PM
Thông báo điểm môn DSA K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:54 PM
Thông báo điểm môn PST K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 3:54 PM
Thông báo điểm môn IWS K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 20 Jul 2020, 2:06 PM
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt xét tháng 7/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jul 2020, 2:15 PM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 7/2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 16 Jul 2020, 11:01 AM
Điểm lần 2 môn SAD lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 16 Jul 2020, 11:01 AM
Danh sách chia phòng thi môn ESY K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jul 2020, 9:18 PM
Danh sách chia ca thi môn CNE K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 14 Jul 2020, 3:33 PM
Thông báo thay đổi lịch Phổ biến và đăng ký thực tập (CẬP NHẬT) Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 14 Jul 2020, 1:40 PM
Thông báo cập nhật lịch thi PR2 Spring 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 13 Jul 2020, 7:39 PM
Danh sách chia phòng môn PR2 K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 13 Jul 2020, 10:57 AM
Danh sách chia phòng môn SQA K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 12 Jul 2020, 6:06 PM
Thông báo kết quả thi hết môn Tin học cơ sở học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 10 Jul 2020, 3:57 PM
Thông báo cảnh báo học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ Chính quy, học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 9 Jul 2020, 11:21 AM
Bảng điểm xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jul 2020, 4:55 PM
Danh sách chia phòng thi môn PMA K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 8 Jul 2020, 4:36 PM
Thông báo v/v chuyển đổi điểm Hanu Test Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jul 2020, 4:41 PM
[K17] Phổ biến và đăng ký thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Tue, 7 Jul 2020, 4:28 PM
Thông báo về việc đổi điểm Hanu test Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 7 Jul 2020, 4:10 PM
Thông báo v/v thi lại môn HCI và IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 7 Jul 2020, 11:18 AM
Thông báo danh sách chia phòng thi môn PST K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jul 2020, 11:21 AM
Thông báo điểm lần 1 môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 6 Jul 2020, 10:36 AM
Thông báo điểm lần 1 môn HCI lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:27 PM
Danh sách chia phòng môn DSA K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 2 Jul 2020, 3:16 PM
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Hanutest chuẩn đầu ra ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 1 Jul 2020, 9:41 AM
Danh sách chia phòng môn SE2 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 1 Jul 2020, 9:39 AM
Thông báo điểm lần 1 môn JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 12:11 PM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 11 tháng 7 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 30 Jun 2020, 10:59 AM
Thông báo v/v thi lại môn DSA lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:07 AM
Thông báo điểm lần 1 môn PPL lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 30 Jun 2020, 10:05 AM
Thông báo điểm thực tập và khóa luận K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 25 Jun 2020, 3:31 PM
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2016, 2017, 2018, 2019 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 25 Jun 2020, 9:40 AM
Thông báo v/v thi môn IST lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 24 Jun 2020, 10:17 AM
Thông báo danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 22 Jun 2020, 8:52 AM
Thông báo v.v đăng ký định hướng cho K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 22 Jun 2020, 8:47 AM
Thông báo v/v thi môn DSA, PPL, JAV lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Wed, 17 Jun 2020, 2:53 PM
Thông báo v/v tham dự buổi giới thiệu định hướng chuyên ngành và đăng kí định hướng chuyên ngành cho SV K18 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 16 Jun 2020, 1:02 PM
Thông báo lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 12 Jun 2020, 8:28 AM
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA khóa 2019 và khóa 16,17,18 học lại cùng khóa 19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:04 AM
Quyết định về việc công nhận sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 9 Jun 2020, 8:03 AM
Thông báo v/v đổi phòng học một số môn 8-16/06 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Sun, 7 Jun 2020, 8:21 PM
Thông báo Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 4 Jun 2020, 3:53 PM
Thông báo v/v hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2020 theo Quyết định 66 của Thủ tướng chính phủ đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2016 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:20 PM
Thông báo v/v niêm yết danh sách sinh viên thuộc diện nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 1 Jun 2020, 2:17 PM
Thông báo cập nhật lịch thi hết môn THCS học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 26 May 2020, 9:39 AM
Thông báo v/v gia hạn nộp báo cáo thực tập K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 25 May 2020, 2:34 PM
Thông báo về việc niêm yết danh sách sinh viên dự kiến được nhận chế độ trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 21 May 2020, 10:23 AM
Thông báo v/v giảng dạy buổi Kiến thức thông tin cho SV THCS kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 20 May 2020, 2:32 PM
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 19 May 2020, 9:16 AM
Thông báo v/v nộp báo cáo thực tập năm học 2019-2020 của sinh viên K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 18 May 2020, 1:45 PM
Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp hồ sơ cấp tiếp miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Fri, 15 May 2020, 9:23 AM
KẾT QUẢ CHẤM BÀI THU HOẠCH CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Thu, 14 May 2020, 10:31 AM
Thông báo về việc xét cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội của Tập đoàn Ecopark Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 13 May 2020, 1:34 PM
Thông báo v/v học offline các học phần của k17, 18 từ thứ 4, ngày 13/5/2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 9:46 PM
Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên hệ đào tạo chính quy có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 11 May 2020, 4:26 PM
Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học lại các môn học kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 8:05 AM
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ (Hanu Test chuẩn đầu ra) cho sinh viên hệ chính quy khóa 2016-2020 kỳ thi ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Tue, 5 May 2020, 7:22 AM
Thông báo điểm lần 2 SEG lớp học lại Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 28 Apr 2020, 7:59 AM
Thông báo v/v gia hạn thời gian cho sinh viên nộp xét trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ khó khăn đột xuất năm 2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 21 Apr 2020, 9:08 PM
TB Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2016-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sat, 11 Apr 2020, 9:04 AM
Thông báo về thực tập Picture of TRINH BAO NGOC TRINH BAO NGOC 0 TRINH BAO NGOC
Wed, 25 Mar 2020, 4:50 PM
Thông báo điểm môn PR1 K18 + Redo Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Tue, 24 Mar 2020, 9:09 AM
Thông báo điểm môn SRM K18 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Mon, 23 Mar 2020, 8:19 AM
Thông báo về các lớp học lại kì 2, năm học 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Sun, 22 Mar 2020, 7:48 PM
Thông báo v/v dạy trực tuyến môn THCS học kỳ 2, 2019-2020 (lớp 92) Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:04 AM
Bảng điểm xét học bổng K16 học kỳ 1 năm học 2019-2020 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 9:01 AM
Thông báo điểm môn WPR K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:57 AM
Thông báo điểm môn SS1 K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:56 AM
Thông báo điểm môn SAD K17 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Fri, 20 Mar 2020, 8:43 AM
Thông báo v/v đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:12 AM
Thông báo điểm lần 1 môn AIW K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:02 AM
Thông báo điểm lần 1 môn ISD K16 Picture of Phương Hoàng Việt Phương Hoàng Việt 0 Phương Hoàng Việt
Thu, 19 Mar 2020, 10:01 AM
Thông báo v/v cấp tài khoản học online cho SV lớp THCS 92, học kì 2, 2019-2020 Picture of Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Wed, 18 Mar 2020, 4:52 PM
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ()