Course Mark Collection

Bảng điểm các môn học


Diễn đànNgười khởi tạoPhúc đápBài viết gần đây nhất
Thông báo điểm thi lần 1 lớp học lại CAL & ALG Fall 2018 Hình của Thu Huyền Trịnh Thị Thu Huyền Trịnh Thị 0 Thu Huyền Trịnh Thị
Mon, 18 Feb 2019, 2:37 PM
[Fall 2016] Final Result (2st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 1 Tuấn Vũ Minh
Wed, 1 Mar 2017, 1:09 AM
[Fall 2016] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 17 Tuấn Vũ Minh
Wed, 1 Mar 2017, 1:06 AM
[Fall 2016][Redo Class] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 9 Tuấn Vũ Minh
Mon, 27 Feb 2017, 3:22 PM
[Spring 2016] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 19 Tuấn Vũ Minh
Wed, 20 Jul 2016, 3:43 PM
[Spring 2016] Final Result (2nd attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 10 Tuấn Vũ Minh
Tue, 19 Jul 2016, 11:27 PM
[Spring 2016][Redo Class] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 11 Tuấn Vũ Minh
Mon, 6 Jun 2016, 4:00 PM
[Spring 2016][Redo Class] Final Result (2st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 2 Tuấn Vũ Minh
Mon, 6 Jun 2016, 3:57 PM
[Fall 2015] Final Result (2nd attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 13 Tuấn Vũ Minh
Mon, 29 Feb 2016, 11:02 AM
[Fall 2015] Final Result (1st attempt) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 23 Tuấn Vũ Minh
Wed, 3 Feb 2016, 12:32 AM
Spring 2014 Final Result (Exam Retaking) Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 8 Nov 2015, 11:55 PM
Spring 2014 Final Result Hình của Tuấn Vũ Minh Tuấn Vũ Minh 0 Tuấn Vũ Minh
Sun, 8 Nov 2015, 11:51 PM