K16 - INTERNSHIP
The only way to do great work is to love what you do
FINAL EXAM FALL 2019
Life is the most difficult exam (not this Fall 2019). Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper
TET HOLIDAY
Ready for Vietnamese lunar new year 2020
Skip announcements

Announcements

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách lớp bổ sung môn ATI
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 30 August 2022, 9:27 PM
 

Thông báo danh sách lớp bổ sung môn ATI


Sau khi được sự đồng ý của Nhà trường, môn ATI sẽ mở thêm 1 lớp Tut với danh sách như file đính kèm.

Thời gian học: 17:20-19:00 thứ 4 hàng tuần bắt đầu từ ngày 31/08/2022.

Phòng học: 106D1

Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo số 2425/TB-ĐHHN, ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 26 August 2022, 10:23 AM
 

Thông báo số 2425/TB-ĐHHN, ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2-9 (Đề nghị xem file đính kèm).

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 23 August 2022, 8:24 AM
 

Thông báo v/v đăng ký lớp bổ sung môn ATI

Khoa sẽ mở thêm 1 lớp Tut ATI. Sinh viên có nguyện đăng ký theo form sau:
Deadline đăng ký đến 16:00 ngày 23/08/2022
Thông tin về lớp mở mới:
  • Thời gian học: ca 1 tối thứ 4 (17:20-19:00)
  • Sĩ số: tối đa 34 sinh viên
Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng lớp cho phép, Khoa sẽ căn cứ vào thời gian đăng ký của sinh viên.

 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022
by Phương Hoàng Việt - Friday, 19 August 2022, 9:18 AM
 

Thông báo v/v dồn, hủy lớp sau ngày 16/08/2022


Sau ngày đăng ký bổ sung, 16/08/2022, một số lớp/học phần không đủ sĩ số tối thiểu nên bị hủy theo quy chế của Nhà trường (danh sách lớp hủy ở file đính kèm). Khoa đã tiến hành điều chuyển một số sinh viên ở những lớp học phần kể trên có thời khóa biểu phù hợp sang các lớp còn lại. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân trên trang qldt.hanu.vn. Trong trường hợp những sinh viên đã được điều chỉnh không muốn học theo lịch của lớp mới, các em lên vpk làm đơn hủy đăng ký trong sáng ngày thứ 2, 22/08/2022.

Đối với 2 lớp ATI và WPR(ngành TTĐPT) bị hủy, Khoa sẽ có thông báo về 2 môn này vào ngày thứ 2, 22/08/2022.

Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023
by Phương Hoàng Việt - Monday, 15 August 2022, 9:38 AM
 

Thông báo v/v nới sĩ số và mở thêm lớp học kỳ 1 năm học 2022-2023


Căn cứ vào trình trạng phòng học, khả năng giảng dạy và nguyện vọng của sinh viên đã đăng ký trong đợt đăng ký môn học, 4-7/8/2022, Khoa có nới sĩ số 1 số lớp/học phần của HK1 năm học 2022-2023(danh sách ở file đính kèm). Ngoài ra, Khoa có mở thêm 1 số lớp các môn sau:

  • Lập trình Web (61FIT3WPR) cho ngành CNTT: nhóm 01.20, tổ thực hành 05, 06
  • Lập trình Web (61FIT3WPR) cho ngành TTĐPT: nhóm 02.20, tổ thực hành 04
  • Các chủ đề mới trong CNTT (61FIT4ATI): nhóm 01.19, tổ thực hành 04
  • Xử lý ảnh và nhận dạng (61FIT4IPR): nhóm 01.19, tổ thực hành 04
Sinh viên sẽ đăng ký online vào ngày đăng ký bổ sung (16/8/2022). Trong ngày đăng ký bổ sung, sinh viên chỉ đăng ký mới, không được hủy, điều chỉnh lớp học đã đăng ký từ đợt đăng ký chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký tín chỉ, Nhà trường sẽ tiến hành dồn/hủy những lớp/học phần không đủ sĩ số tối thiểu.
Picture of TRINH BAO NGOC
Học bổng cho các Khóa học kỹ năng 2022
by TRINH BAO NGOC - Saturday, 13 August 2022, 10:16 AM
 


Dear students,

Để bổ sung kỹ năng cho sinh viên, chuẩn bị cho các đợt thực tập - nơi mà kết quả test đầu vào thường chỉ đỗ khoảng 40%, hàng năm, khoa CNTT tổ chức các khóa học kỹ năng công nghệ quan trọng nhất (mà các Doanh nghiệp đối tác của trường thường tuyển dụng) dưới sự tài trợ của các Doanh...

Read the rest of this topic
(1344 words)
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 10 August 2022, 5:08 PM
 

Thông báo v/v huỷ lớp sau đợt đăng ký tín chỉ


Sau đợt đăng ký tín chỉ chính thức (4-7/8/2022), một số lớp có số lượng đăng ký thấp đã bị huỷ(sinh viên xem ở file đính kèm). Trước ngày đăng ký bổ sung, 16/08/2022, Khoa sẽ thông báo về việc tăng sĩ số hoặc mở thêm lớp để sinh viên đăng ký bổ sung. Những lớp có sĩ số thấp còn lại được tiếp tục giữ đến ngày 16/08/2022. Sau thời hạn trên sẽ tiến hành dồn/huỷ nếu sĩ số không đạt số lượng.