Faculty of IT

1 Giới thiệu khoa

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập vào năm 2006, trải qua gần 10 năm hoạt động khoa đã phát triển vững chắc và từng bước khẳng định được uy tín của mình để trở thành một trong những khoa chiến lược của trường Đại học Hà Nội. Điểm mạnh của khoa là giảng dạy chuyên ngành Công nghệ thông tin hoàn toàn bằng tiếng Anh, với chương trình đạo tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế có tính liên thông cao với các chương trình tiên tiến trên thế giới, hướng tới mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức vững vàng về công nghệ và các hệ thống thông tin doanh nghiệp kết hợp với khả năng thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt.

Khoa CNTT quyết tâm xây dựng một môi trường học tập và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, kiến thức, chương trình đào tạo và các môn học được tuyển chọn có nội dung phù hợp với nhu cầu xã hội. Nội dung chương trình được thiết kế theo các chương trình giáo dục của Hiệp hội máy tính Hòa Kỳ - ACM ... 

Với kiến thức vững vàng về công nghệ và các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh tốt, cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trưởng rất khả quan tại những tập đoàn công nghệ lớn như IBM, Microsoft, Intel ...