Faculty of IT

1 Giới thiệu khoa

1.1 Mục tiêu đào tạo

MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước

MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin, tạo dựng cho sinh viên tiềm năng học tập và nghiên cứu sáng tạo

- Rèn luyện và phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, khả năng tự học, tự nghiên cứu và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên

- Trang bị cho sinh viên trình độ tiếng Anh tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh

SINH VIÊN RA TRƯỜNG CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI CÁC VỊ TRÍ

- Tư vấn giải pháp công nghệ, quản lý dự án công nghệ thông tin ở các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài

- Triển khai và duy trì hệ thống thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp

- Phát triển các dự án phần mềm

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu; tham gia nghiên cứu giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong nước và nước ngoài

- Tiếp tục được đào tạo sau đại học, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thông tin