Faculty of IT

1 Giới thiệu khoa

1.2 Tầm nhìn

CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trải qua quãng thời gian gần 10 năm xây dựng và phát triển, khoa CNTT đã xác định những giá trị cốt lõi sau đây làm nguyên tắc định hướng cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa:

- Kiến thức nền tảng và chuyên môn vững chắc

- Kỹ năng ngoại ngữ và nghề nghiệp thành thạo

- Tư duy năng động, độc lập, sáng tạo

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng hội nhập cao

TẦM NHÌN

- Trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực CNTT có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với định hướng ứng dụng CNTT phục vụ các chuyên ngành

- Góp phần xây dựng trường Đại học Hà Nội thành trường đại học đa ngành uy tín với thế mạnh về ngoại ngữ