Faculty of IT

2 Cơ cấu tổ chức

2.1 Tổ chức hành chính


BAN CHỦ NHIỆM

Trưởng khoa
TS. Nguyễn Xuân Thắng
Phòng 210 nhà C
Điện thoại: 02435430267

Phó trưởng khoa
ThS. Trịnh Bảo Ngọc
Phòng 407 nhà C

ĐỘI NGŨ TRỢ LÝ

Trợ lý hành chính
Cô Trịnh Thu Huyền
Phòng 210 nhà C
Điện thoại: 0435430267

Trợ lý giáo vụ
Thầy Hoàng Việt Phương
Phòng 210 nhà C
Điện thoại: 02435430267

Trợ lý giáo vụ bộ môn Tin học cơ sở
Thầy Đặng Đình Quân
Phòng 210 nhà C
Điện thoại: 02435430267