Admission

3 Số liệu tuyển sinh các năm

SỐ LIỆU TUYỂN SINH VÀ TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH (TỪ NĂM 2017 TỚI NAY)

1. Hướng dẫn tra cứu thông tin tuyển sinh

2. Điểm trúng tuyển

3. Điểm trúng tuyển các năm gần đây


CÁC NĂM TRƯỚC

NĂM HỌC 2015 - 2016

Nội dung
Số lượng
Chỉ tiêu tuyển sinh
200
Môn xét tuyển
Toán + Văn + Tiếng Anh
Số thí sinh đăng ký (Chỉ tính nguyện vọng 1, 2)
~650
Điểm trúng tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)
21,25
Số thí sinh trúng tuyển và nhập học
195
Điểm đầu vào cao nhất
25,0
Số sinh viên lên học chuyên ngành
Chưa có thông tin
Số sinh viên tốt nghiệp
Chưa có thông tin

NĂM HỌC 2014 - 2015

Nội dung
Số lượng
Chỉ tiêu tuyển sinh
200
Khối xét tuyển
Toán + Văn + Tiếng Anh*2 (D1)
Số thí sinh đăng ký (Chỉ tính nguyện vọng 1, 2)
~750
Điểm trúng tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)
22,5
Số thí sinh trúng tuyển và nhập học
155
Điểm đầu vào cao nhất
35,0
Số sinh viên lên học chuyên ngành
132
Số sinh viên tốt nghiệp
Chưa có thông tin

NĂM HỌC 2013 - 2014

Nội dung
Số lượng
Chỉ tiêu tuyển sinh
200
Khối xét tuyển
Toán + Văn + Tiếng Anh*2 (D1)
Toán + Vật Lý + Tiếng Anh (A1)
Số thí sinh đăng ký (Chỉ tính nguyện vọng 1, 2)
~700
Điểm trúng tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)
D1: 21,0
A1: 16,0
Số thí sinh trúng tuyển và nhập học
192
Điểm đầu vào cao nhất
D1: 32,5
A1: 24,5
Số sinh viên lên học chuyên ngành
185
Số sinh viên tốt nghiệp
Chưa có thông tin

NĂM HỌC 2012 - 2013

Nội dung
Số lượng
Chỉ tiêu tuyển sinh
200
Khối xét tuyển
Toán + Văn + Tiếng Anh*2 (D1)
Toán + Vật Lý + Tiếng Anh (A1)
Số thí sinh đăng ký (Chỉ tính nguyện vọng 1, 2)
~750
Điểm trúng tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)
D1: 21,5
A1:15,5
Số thí sinh trúng tuyển và nhập học
188
Điểm đầu vào cao nhất
D1: 34,5
A1: 26,0
Số sinh viên lên học chuyên ngành
156
Số sinh viên tốt nghiệp
Chưa có thông tin

NĂM HỌC 2011 - 2012

Nội dung
Số lượng
Chỉ tiêu tuyển sinh
200
Khối xét tuyển
Toán + Văn + Tiếng Anh *2 (D1)
Toán + Vật Lý + Tiếng Anh (A1)
Số thí sinh đăng ký
~450
Điểm trúng tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)
D1: 19,5
A1: 15,0
Số thí sinh trúng tuyển và nhập học
158
Điểm đầu vào cao nhất
D1: 33,5
A1:21,5
Số sinh viên lên học chuyên ngành
113
Số sinh viên tốt nghiệp
98