Research & Development

SCICT 2017 Invitaion

 
 
Picture of Tuấn Vũ Minh
SCICT 2017 Invitaion
by Tuấn Vũ Minh - Thursday, 25 May 2017, 9:01 AM
 

GIẤY MỜI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI THÀY, CÔ VÀ TOÀN THỂ SINH VIÊN

tới tham dự

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Thời gian: 08h00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2017
Địa điểm: Phòng 901 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

          Rất hân hạnh được đón tiếp!


                                                          Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017
                                                           TRƯỞNG KHOA

                                                            TS. Nguyễn Xuân Thắng