Announcements

Thông báo đổi lịch thi môn PPL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đổi lịch thi môn PPL
by Phương Hoàng Việt - Monday, 12 June 2017, 6:59 PM
 

Thông báo đổi lịch thi môn PPL

Môn PPL sẽ đổi lịch thi từ sáng mai 13/6/2017 sang thứ sáng thứ 6 16/6/2017. Ca thi giữ nguyên. Phòng thi sẽ đc cập nhật sau