Announcements

Thông báo đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 30 July 2017, 9:37 PM
 

Các bạn sinh viên đăng ký học lại các môn kỳ Fall 2017 enroll vào course bên dưới để đăng ký. Thời hạn đăng ký đến 23h55 ngày thứ 5 03/08/2017. 

Key enroll: #relearnf2017

Course link : http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=26

Thời hạn đóng tiền học lại: từ thứ 2 07/08/2017 đến hết thứ 5 10/08/2017 tại P.TCKT (Gặp Cô Hà).

Lưu ý các bạn sinh viên đã đổi thông tin trong profile tại FIT phải đổi lại theo form sau:

  • First name: Họ tên đầy đủ
  • Surname: Mã số sinh viên
Nếu các bạn không đổi lại, lúc xuất danh sách sinh viên đăng ký khoa sẽ lọc bỏ ID