Announcements

Thông báo enroll các course học đi K14, K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll các course học đi K14, K15
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 13 August 2017, 4:15 PM
 

Đề nghị SV C14, C15 enroll các môn học kì 1, năm học 2017-2018 trong thời hạn đến hết ngày 18/08/2017.   

Lưu ý:

  • No key
  • SV không enroll trong thời hạn trên sẽ phải nộp phạt do enroll muộn.