Announcements

Thông báo cập nhật danh sách số TK mới để SV đóng học phí

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo cập nhật danh sách số TK mới để SV đóng học phí
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 16 August 2017, 7:39 AM
 

Do vừa rồi Ngân hàng Vietinbank đã chuyển đổi đồng loạt số tài khoản cũ sang số tài khoản mới nên P. TC-KT đã cập nhật và gửi tới Khoa danh sách số TK mới để SV đóng học phí kỳ tới được thuận lợi.
Thông tin chi tiết các em xem file đính kèm nhé.