Announcements

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 2 January 2018, 10:19 AM
 

Thông báo v/v nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018:

Đề nghị các SV đã đăng kí học lại trong danh sách đính kèm khẩn trương nộp tiền học lại các môn học kì 2, năm học 2017-2018 tại P.TCKT (P.103 nhà A, gặp cô Khuyên) từ thứ Ba, ngày 02/01/2018 đến hết thứ 6, ngày 05/01/2018.

SV không nộp tiền học lại trong thời gian quy định trên sẽ không được tham gia các lớp học lại này.

PS: Các lớp dưới 20 SV đăng kí học lại sẽ học ghép với các lớp học đi, các lớp trên 20 SV đăng kí học sẽ được tổ chức thành lớp riêng.