Announcements

Thông báo về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4, năm học 2017 - 2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4, năm học 2017 - 2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 3 January 2018, 3:56 PM
 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4, năm học 2017 - 2018 

Căn cứ theo khung thời gian và chương trình học của sinh viên hệ chính quy, Bộ môn THCS - Khoa Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức cho sinh viên đăng ký học môn Tin học cơ sở đợt 4 năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Thời gian:

-     Nhận đăng ký: Từ 08/01/2018 đến 17/01/2018

-     Thời gian học: Từ 22/01/2018 đến 14/5/2018

Trong đó:

-     Các lớp học liên tục trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi 4 tiết trực tiếp trên phòng máy.

2. Đối tượng đăng ký

-     Sinh viên khóa 2016 trở về trước chưa học và học lại của các khoa tiếng và chuyên ngành

-     Sinh viên chỉ được phép hủy đăng kí học trước ngày 19/01/2018, sau thời hạn này sẽ bị tính là HỌC LẠI khi đăng kí vào các kì tiếp theo.

3. Thủ tục đăng ký

-     Đăng ký học trực tuyến trên Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ http://daotao.hanu.vn bằng tài khoản mà đã được cấp (Mã sinh viên và Mật khẩu).

4. Thông tin hỗ trợ

-     Để được hỗ trợ đăng nhập hãy liên hệ với Trung tâm CNTT, P.314 nhà A.

-     Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin thêm về môn học trực tiếp tại Văn phòng Khoa CNTT – P.210 nhà C, website: http://fit.hanu.vn

 

Chú ý:

-     Sinh viên các khoa chỉ đăng ký khi đã có thời khóa biểu chính thức tại khoa mình đang theo học.

-     Mọi trường hợp đăng ký trùng với lịch học trên lớp sẽ được hủy khi có yêu cầu trước ngày bắt đầu học (19/01/2018). Sau thời gian trên bộ môn sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào xin hủy đăng ký.