Announcements

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 8 May 2018, 2:35 PM
 

Các bạn K14 làm luận văn nộp bản mềm và các sản phẩm khác nếu có (chương trình, phần mềm, phụ lục…) bằng USB ở vpk P210C. Deadline ngày 25/05/2018.

Sau khi có điểm khóa luận, các bạn sửa lại theo yêu cầu(nếu có) và nộp 3 bản đóng bìa cứng + 1 CD chứa nội dung bản cứng khóa luận. Về mẫu bản cứng các bạn sẽ được hướng dẫn khi lên nộp bản mềm tại VPK. Deadline nộp bản cứng muộn nhất là chiều ngày 01/06/2018.