Research & Development

[SCICT2018] Conference Invitation

 
 
Picture of Tuấn Vũ Minh
[SCICT2018] Conference Invitation
by Tuấn Vũ Minh - Friday, 25 May 2018, 8:13 AM
 

GIẤY MỜI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI THÀY, CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN

tới tham dự

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

Thời gian: 08h00, thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018
Địa điểm: Phòng 102 nhà C, Trường Đại học Hà Nội

          Rất hân hạnh được đón tiếp!


                                                          Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018
                                                           TRƯỞNG KHOA

                                                            TS. Nguyễn Xuân Thắng